วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

สุดยอดมงคลคาถา และคำอธิษฐานของคนทำงาน

สุดยอดมงคลคาถา และคำอธิษฐานของคนทำงาน

(ฉบับสมบูรณ์ต้อนรับเปิดทำงานวันแรกของปี)
ตั้งนะโม 3จบ

กล่าว(ดังๆ)

ดังนี้

"จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร์เถอะ อย่าได้เป็นจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสเลย
จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร์ เถอะ อย่าให้มีจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสอีกเลย

จงเป็นศุกร์ เป็นศุกร์ เถอะ อย่าให้มีจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสอีกเลยข้าแต่นายจ้างผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน

และหรือ การลาทั้งหลายในวันนี้

ขอให้มีผลบังคับใช้ ในวันเวลาทำงานของข้าพเจ้า

ขอนายจ้างอย่าโทษโกรธเคือง ในตัวข้าพเจ้าและเพื่อนพ้องพนักงาน

ที่ขาดหายไปเลย ขอนายจ้างอย่าตัดคะแนน ขอนายจ้างอย่าตัดค่าแรง

หรือเงินรายได้ใดๆ รวมทั้งเงินเดือนและโบนัส

เมื่อข้าพเจ้าหายง่วง หายเมา หายเพลียจากการเดินทาง

เป็นเวลา 2-3 วันแล้ว

ข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนพนักงานอีกทั้งผู้ที่ไม่มาทำงานทั้งหลายในวันนี้

จะกลับมาทำงานตามปกติ

เพื่อมาฟังข่าวประกาศโบนัส 6 เดือน

หากแม้นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงสัมฤทธิ์ผล

ข้าพเจ้าจะก้มหน้าก้มตา ทำงานรับใช้

นายจ้างและองค์กร

ต่อไปตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย

สาธุ สาธุ สาธุ"
คาถานี้ดีจัง จ้าวนายทุกสถาบัน ทุกบริษัทควรพิมพ์แจกพนักงานทุกคนไว้เป็นคู่มือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา