วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์)

หัวเรื่อง: Fwd: Fw: ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์)

Vibrational Therapy : สวดมนต์บำบัด

ประโยชน์ของการสวดมนต์ (ทางการแพทย์)

เชื่อหรือไม่ว่าหากเราสวดมนต์(ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม) เพื่อให้ใครสักคนหายป่วย
แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก แต่พลังแห่งบทสวดนั้นจะเดินทางไปเยียวยาความเจ็บป่วยของเขาได้ ???
เพราะการสวดมนต์บำบัดทำให้เกิดทั้งคลื่นเสียงที่สามารถเดินทางลึกเข้าไปในสมอง
และคลื่นไฟฟ้าที่ส่งกระจายไปในชั้นบรรยากาศไกลๆได้


การสวดมนต์บำบัด คือหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy หรือVibrational Medicine คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นบางคลื่นมาบำบัดความเจ็บป่วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี อาทิ เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดต่างๆ ก็เป็นVibrational Therapy เช่นกัน แต่เป็นคลื่นไฟฟ้าเชิงฟิสิกส์ ที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ต่างจากสวดมนต์บำบัดซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต

ดังนั้นมาดูพลังแห่งการสวดมนต์บำบัดกัน ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ???

คลื่นแห่งการเยียวยา

การสวดมนต์ใช้หลักการทำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม่ำเสมอ เพื่อเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา ซึ่งหากคลื่นเสียงที่มากระทบดังแบบไร้ระเบียบ คือประกอบด้วยเสียงที่มีความถี่ต่างๆกัน ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อการบำบัดกลไกดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อหูของเราได้ยินเสียง บทสวด ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมองกลีบขมับ ก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาที ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย

เสียงสวดมนต์ด้วยสมาธิเป็นยา :ให้ผลกับร่างกายเอนกอนันต์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

“สมองของเราเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วย คลื่นเสียงช้าๆ สม่ำเสมอประมาณ 15นาทีขึ้นไป จะทำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิด บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (serotonin) เพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยึดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ เพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้น รวมถึง โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการพาร์กินสัน

นอกจากนี้ปริมาณของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อ ประสาทอื่นๆ เช่น อะเซทิลโคลีน ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และความจำ ช่วยขยายเส้นเลือด ทำให้ความดันลดลง และยังช่วยลดปริมาณ อาร์กินิน วาโซเปรสซิน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน้ำ และซีโรโทนินยังเข้าไปลดปริมาณของสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของการ ทำงานของต่อมหมวกไตให้ลดลง ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และไม่เครียด ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น”

ดังนั้น จุดสำคัญจึงอยู่ที่ร่างกายจะสามารถสร้างสารสื่อประสาทได้หรือไม่ อาจารย์สมพรเสริมว่า

“หลักการสำคัญอยู่ที่หากมีสิ่งเร้า หลายๆประเภทเข้ามารบกวนกระบวนการทำงานของคลื่นสมองพร้อม ๆ กัน ทำให้สัญญาณคลื่นสมองเปลี่ยนไป การหลั่งสารสื่อประสาทจะสับสน ไม่มีผลในการเยียวยา สิ่งเร้านี้มาจากหลายส่วน ทั้งตัวเอง เช่น บางคนปากสวดมนต์ แต่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น ก็ไม่ได้ประโยชน์ และการเกิดเสียงดังอื่นๆ เข้ามารบกวนขณะสวดมนต์ เพราะประสาทสัมผัสของมนุษย์รับรู้ได้ไวและอ่อนไหวมาก เรามีตัวประสาทรับสัญญาณมากมาย เรารับสิ่งเร้าได้ทั้งจากทางปาก ตา หู จมูก การเคลื่อนไหว และใจ เหล่านี้ทำให้สัญญาณคลื่นสมองสับสนและเปลี่ยนไป ร่างกายก็จะสร้างซีโรโทนินได้ไม่มากพอ”

และไม่ใช่เฉพาะสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์เท่านั้นที่เราจะได้จากการสวดมนต์ แต่การสวดมนต์ยังทำให้อวัยวะต่างๆได้รับการกระตุ้น คล้ายกับการนวดตัวเองจากการเปล่งเสียงสวดมนต์

สวดมนต์กระตุ้นอวัยวะ

อาจารย์ เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต อธิบายหลักการนี้ว่า

“เวลาเราสวดมนต์นานๆ คำแต่ละคำจะสร้างความสั่นสะเทือนไม่เท่ากันตามฐานที่เกิดของเสียงหรือตาม วิธีเปล่งเสียง แม้ว่าเสียงจะออกมาจากปากเหมือนกัน แต่ว่าเสียงบางเสียงออกมาจากริมฝีปาก บางเสียงออกมาจากปุ่มเหงือก บางเสียงออกมาจากไรฟัน บางเสียงออกมาจากคอ ดังนั้น ถ้าเราสวดมนต์ถูกต้องตามฐานกรณ์จึงเกิดพลังของการสั่น”

และเมื่อเกิดพลังของการสั่น การสั่นนี้จะเข้าไปเยียวยาอาการป่วยได้อย่างไร อาจารย์เสถียรพงษ์อธิบายต่อว่า

“เวลาเราสวดมนต์ เสียงสวดจะไปช่วยกระตุ้นต่อมต่างๆ ซึ่งจะช่วยปราบเชื้อโรคบางชนิด เช่นการวิจัยของฝรั่ง พบว่า อักษร เอ บี ซี ดี จะช่วยกระตุ้นระบบน้ำย่อย ส่วนบทสวดมนต์ในพระพุทธศาสนา เสียงอักขระแต่ละตัวมีคำหนักเบาไม่เท่ากัน บางตัวสั่นสะเทือนมาก บางตัวสั่นสะเทือนน้อย ทำให้ต่อมต่างๆในร่างกายถูกกระตุ้น เมื่อต่อมที่ฝ่อถูกกระตุ้นบ่อยๆเข้า ก็คงคืนสภาพ อาการป่วยก็จะดีขึ้น”

นอกจากนี้ยังมีบทความที่อธิบายเกี่ยวกับการฝึกเปล่งเสียงเพื่อรักษาโรคจาก เสียงต่างๆ เช่น

โอม ...... กระตุ้นหน้าผาก ฮัม ....... กระตุ้นคอ

ยัม ....... กระตุ้นหัวใจ ราม .......กระตุ้นลิ่นปี่

วัม ....... กระตุ้นสะดือ ลัม ....... กระตุ้นก้นกบ เป็นต้น

แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้น การสวดมนต์ให้ประโยชน์ทางใจที่มีคุณค่ากับผู้สวด

รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปว่ามี 2 ข้อคือ

1. การสวดมนต์เป็นเครื่องช่วยให้เกิดสมาธิ โดยต้องสวดเสียงดัง ให้หูได้ยินเสียงตัวเอง และจิตใจต้องจดจ่ออยู่กับเสียงสวด เมื่อใจไม่ฟุ้งไปที่อื่น ใจอยู่กับเสียงเดียว จึงเกิดสมาธิ

2. ถ้าเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นๆ จะทำให้เรามีความเลื่อมใสศรัทธา เพราะบทสวดของทุกศาสนาเป็นเรื่องของความดีงาม จิตใจก็จะสะอาดขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด

เมื่อร่างกายที่รับสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์และการกระตุ้นระบบอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานเป็นปกติ เท่ากับว่าเราได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ย่อมทำให้ภูมิชีวิตดีขึ้นเป็นลำดับ ความป่วยก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่อาจารย์สมพร สรุปให้ฟังว่า การสวดมนต์ช่วยบำบัดอาการป่วยและโรคร้ายดังต่อไปนี้

1. หัวใจ 2. ความดันโลหิตสูง 3. เบาหวาน 4. มะเร็ง

5. อัลไซเมอร์ 6. ซึมเศร้า 7. ไมเกรน 8. ออทิสติก

9. ย้ำคิดย้ำทำ 10. โรคอ้วน 11. นอนไม่หลับ 12.พาร์กินสัน

สวดมนต์อย่างไรให้หายจากโรค
สวดมนต์บำบัดมีวิธีการและจุดประสงค์ที่หลากหลาย สรุปออกมาได้ 3แบบ

1. การสวดมนต์ด้วยตัวเอง

เป็นการเหนี่ยวนำตัวเอง จึงเป็นที่มาของคำว่า Prayer Therapy ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะหากใครสักคนคิดที่จะสวดมนต์ นั่นหมายความว่าเขากำลังมีความปรารถนาดีต่อตนเอง วิธีการที่อาจารย์สมพรแนะนำคือ

● ควรสวดด้วยตัวเอง และไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันที ควรทิ้งช่วงให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลาย อาจเป็นเวลาก่อนเข้านอน

● หาสถานที่ที่สงบเงียบ

● สวดบทสั้น ๆ 3-4 พยางค์ โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไป จะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารซีโรโทนิน แต่หากสวดมนต์ด้วยบทยาวๆ จะได้ความผ่อนคลายและความศรัทธา

● ขณะสวดมนต์ให้หลับตา สวดให้เกิดเสียงดังเพื่อให้ตัวเองได้ยิน

2. การฟังผู้อื่นสวดมนต์

เป็นการเหนี่ยวนำโดยคลื่นเสียงจากผู้อื่น เช่น การฟังเสียงพระสวดมนต์ เสียงผู้นำสวดในศาสนาต่างๆ หากผู้สวดมีสมาธิ เสียงสวดนั้นจะนุ่ม ทุ้ม ทำให้เกิดคลื่นที่ช่วยเยียวยา (healing) ผู้ฟัง แต่หากผู้สวดไม่มีสมาธิ ไม่มีความเมตตา เสียงสวดที่เกิดขึ้นอาจเป็นคลื่นขึ้นๆลงๆ นอกจากจะไม่ช่วยเยียวยาอาการป่วย อาจทำให้เสียสุขภาพได้

3. การสวดมนต์ให้ผู้อื่น

ปรากฏการณ์มากมายที่เราเห็นในสังคม เมื่อใครสักคนเจ็บป่วย เรามักสวดมนต์อธิษฐานขอให้ความเจ็บป่วยของเขาหายไป บางครั้งอยู่ห่างกันคนละซีกโลก เสียงสวดมนต์เหล่านี้จะมีผลทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นจริงหรือไม่ อาจารย์สมพรอธิบายดังนี้

คลื่นสวดมนต์ เป็นคลื่นบวก เพราะเกิดจากจิตใจที่ดีงาม ปรารถนาดีต่อผู้ป่วย และเมื่อเราคิดจะส่งสัญญาณนี้ออกไปสู่ที่ไกลๆ มันจะเดินทางไปในรูปของคลื่นไฟฟ้า ซึ่งมนุษย์มีเซลล์สมองที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าและสารเคมีได้ถึง สิบยกกำลังสิบ คลื่นนี้จึงเดินทางไปได้ไกลๆ

บางทีพ่อกำลังป่วยหนักอยู่ที่นี่ แต่ลูกอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถรับคลื่นนี้ได้และรู้ว่ามีใครกำลังไม่สบาย ที่เราเรียกว่า ลางสังหรณ์หรือสัมผัสที่หก

การรับรู้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้ส่งด้วย ถ้าคนไหนรับสัญญาณคลื่นแห่งบทสวดมนต์ได้จึงได้ผล เหมือนเราเปิดวิทยุ ถ้าคนฟังปิดหูก็จะไม่ได้ยิน ดังนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างเปิดรับคลื่นบวกที่เราส่งไปผู้ป่วยก็จะได้รับ และทำให้อาการป่วยดีขึ้นได้ ไม่ใช่เรื่องของความมหัศจรรย์ แต่เป็นหลักธรรมชาติทั่วไป

เลือกสวดมนต์อย่างไรดี

แล้วบทสวดที่เลือกควรใช้บทไหนดี อาจารย์สมพรแนะนำว่า

“น่าแปลกที่บทสวดในศาสนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจังหวะขึ้นๆ ลงๆ เหมือนจังหวะเพลง จะมีโทนเสียงแค่ไม้เอกไม้โทเท่านั้น สักสามสี่พยางค์ มาสวดซ้ำไปมาได้ทั้งนั้น”

พระพุทธศาสนา มีบทสวดมากมายหลายบท ให้เลือกใช้ตามความชอบ ยกตัวอย่างเช่น อิติปิโส หรือนะโมตัสสะ นะโมพุทธายะ หรือสัพเพสัตตา ฯลฯ เลือกท่อนใดท่อนหนึ่งแล้วสวดวนไปวนมา หรือโพชฌงค์ 7 ที่หลายคนนิยมสวดให้ตัวเองหรือคนไข้หายป่วย

“ข้อที่น่าสังเกตคือ บทสวดโพชฌงค์ 7 จะมีความแตกต่างจากบทสวดอื่นๆคือ คลื่นเสียงของบทสวดจะมีแค่เสียงสระ มีแค่สองจังหวะ คลื่นเสียงจากบทสวดจึงทำให้เกิดคลื่นที่เยียวยาได้ดีที่สุด”

อยากให้ตัวเองและผู้อื่นมีสุขภาพกายใจเป็นสุขและยังน้อมนำกุศลจิต เริ่มจากการสวดมนต์เป็นประจำด้วยสมาธิ

Credit : นิตรสารชีวจิต ฉบับแรกของเดือนมกราคม 2551 โดย: ชมนาด

พระภูมิ - เจ้าที่....หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

พระภูมิ - เจ้าที่....หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี


พระภูมิ...

คนดี มีปัญญา จะมี ๓ ภูมิ คือ
๑. ภูมิรู้
๒. ภูมิธรรม
๓. ภูมิฐาน

ท่านจำเอาไปคิด ถ้าใครมี ๓ ภูมินี้จะไม่มีทะเลาะกัน
มีสองสามีภรรยา ความรู้ระดับปริญญาโท แต่ไม่มีความรู้ทางธรรมะเลย
ไม่เคยศึกษาพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรก็ไม่เคย...
นี่มันขาด ภูมิรู้ ภูมิธรรม และไม่เคยฝึกปฏิบัติกรรมฐาน จึงขาดภูมิฐานด้วย ทะเลาะกันไม่พัก
จึงคิดตั้งศาลพระภูมิ... เขาบอกว่า...
“หลวงพ่อคะ ดิฉันกับสามีทะเลาะกันเรื่อย ความเห็นไม่ตรงกัน ไปหาหมอดูวัดแห่งหนึ่ง
หมอดูบอกว่าไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิ หมอดูเป็นเปรียญ ๖ ประโยค”

พระหมอดูถามว่า โยมตั้งศาลพระภูมิหรือเปล่า เขาบอก “ ไม่ได้ตั้ง ”
ท่านเลยแนะนำให้ตั้ง เพราะท่านถนัดเรื่องพระภูมิ ตั้งเสร็จได้สองเดือน กลับไปหาอาจารย์
อีกบอกว่า “ พระอาจารย์เจ้าขา ตั้งพระภูมิเสร็จแล้ว ยังทะเลาะกันอีก ทะเลาะหนักกว่าเก่าอีก ”

หมอดูก็บอก “ โอ๊ย! พระภูมิไม่ขึ้นศาล ” ต้องไปเรียกใหม่ เสียเงินอีกเป็นหมื่น
เอาพราหมณ์ ที่เสาชิงช้าไปด้วยพอตั้งได้ ๓ เดือน.... ทะเลาะกันหนักอีก ตีศีรษะแตกเลย
ก็มาหาองค์นี้ใหม่ ท่านก็นั่งอีกแล้วบอกว่า “ โอ๊ย! ทิศผิด ไม่ถูกทิศ ต้องทิศนี้ซิ ใครมาตั้งนะ ”

ท่านก็เลยให้ตั้งใหม่ เอาพราหมณ์ไปตั้งด้วย ตั้งเสีย ๔ ศาลแล้ว เกะกะไปหมด
หาที่จอดรถไม่ได้ เพราะเขาบอกว่า ตั้งแล้วรื้อไม่ได้ ก็ตั้งเข้าไป
ต่อมา โอ้โฮ! ไม่แค่ทะเลาะกันนะ จะฟ้องหย่ากันเลย ก็ไปถามหมอดูอีก หมอดูกลับบอกว่า ....
“โอ๊ย! เชิญอย่างไรก็ไม่ได้ผล ต้องเสียเงินอีกแล้ว ต้องทำพลีกรรม เพราะตรงนี้มีตอตะเคียน”

ผีตอตะเคียนขึ้นมาตีกับพระภูมิ พระภูมิสู้ไม่ได้ จึงหนีไป เชื่อเข้าไปได้.....
ถ้าใต้ถุนบ้านมีตอตะเคียน มีผี ไม่เป็นไร ตอตะเคียนใหญ่ หนักเข้าก็ผุไป เรือนเย้ไปนิดหน่อย
ก็ยันมันขึ้นมา ถมดินใหม่ ไม่ต้องรื้อเรือน...
ถ้าสร้างใหม่หมดอีกเป็นล้าน ผีมีอยู่ตรงไหน ขุดดูซิ

คร่อมตอตะเคียนไม่เป็นไรนะ คร่อมผีก็ไม่เป็นไร แต่คร่อม :-) นี่รื้อหนีเลย
บ้านแตกสาแหรกขาดหมด มันยุให้แตกพวก:-) ตายไปแล้ว นำกะโหลกมาตักน้ำล้างเท้า
ยังทำให้คนทะเลาะกันเลย นี่ต้องพูดให้เป็น เป็นเรื่องจริง สู้พระภูมิ ๓ ไม่ได้ ภูมิรู้ ภูมิธรรม
ภูมิฐาน คนที่ทะเลาะกันเพราะไม่มีพระภูมิ ๓ นี่เองอาตมาบอกให้มาเข้ากรรมฐาน เดี๋ยว
จะบอกให้ อยู่กรุงเทพฯ นี่เองถ้าคร่อมตอตะเคียนกี่ตอช่างมัน แก้ได้ ผีเข้าก็แก้ได้...
คนขาดสติ ใช่ไหมล่ะ ตรงนี้เอาไปสอนกันหน่อยนะ อย่าพลอยบ้าไปกับเขาเลย

คนขาดสติผีเข้าเจ้าสิงแน่ ๆ มาที่นี่เยอะไปหมด ผีเข้าเจ้าทรง พอมีสติเข้า
ออกเองไล่ผีปีศาจผีสิงไล่ยาก ถ้าผีตายโหงตายห่ามาเข้า ไล่ยาก ปีศาจผีสิงอยู่ในจิตใจ
คนไล่ยาก ดีไม่ดีจะเตะเราเข้า ต้องให้ไล่เอง ด้วยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ผีออก
เลย ขอฝากท่านไปคิดด้วยเจ้าที่...
ที่วัดอาตมากำลังอบรมพลทหารบก ขณะนั้นข้าวสารก็เหลือน้อยแล้ว
อาตมาก็แผ่เมตตาไป เป็นบุญของกองทัพบกที่จะมีข้าวเลี้ยงต่อไป
เกิดดลบันดาลให้ครูรวมกับคุณประภาศรี มาจากลาดยาว จ.นครสวรรค์ นำข้าวสารมาให้
๑๐ กระสอบ น้ำตาลทราย ๑ กรสอบ นม ๑ ลัง หอมกระเทียม ๑๐ กิโลกรัม พริกแห้ง น้ำปลา
ผงซักฟอก คนที่สะสมบุญไว้ เวลาจิตว่าง จะมีพลังส่ง ถ้าจิตไม่ว่าง จิตฟุ้งซ่านไม่มีพลังส่ง
จะเอาสตางค์มาทำบุญสังฆทานกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็ไม่ได้ผล มันต้องสะสมบุญ....
อาตมาสะสมบุญไว้ตรงนี้ ทุนเสริมสมองเด็กในการเรียนหนังสือช่วยเด็กยากจน เอาข้าวสาร
ไปให้ทาน เจริญวิปัสสนากรรมฐานบุญก็เต็มและเป็นแรงผลักดันของกองทัพบกเหมือนกัน
เจ้าที่เจ้าทางก็นำของมาให้ตรงกับที่เขามาให้วันนี้เลย

..............................

เรื่องที่ ๑
เมื่อคืนนี้มีเรื่องอัศจรรย์ดลบันดาล อาตมาทำงานเสร็จก็สวดมนต์ ไหว้พระ
ยังไม่ทันได้นอน เพราะนอนไม่ได้จะต้องเข้าโบสถ์ มีเสียงดังขึ้น แล้วปรากฏตัวเป็น ตาแป๊ะ
หนวดยาวมาบอกว่า เป็น เจ้าที่ มาจากกรุงเทพมหานคร มาบอกว่า
พระคุณเจ้า วันพรุ่งนี้เขาจะนำของมาถวายท่าน โปรดกรุณาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้
ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ อยู่บ้านเลขที่ ๙๑ สุขุมวิท ซอย ๕๗ กับบ้านเลขที่
๑๐๐/๑ ซอยสุขุมวิท เตรียมอุดม ๔ อาตมาก็จดไว้...
เขาบอกว่า เมื่อสมัยก่อนเขาเป็นเศรษฐีมีเงิน ขี้เกียจทำบุญ ตายแล้วเกิดเป็นเปรตอยู่ที่นั้น
ไม่ได้ไปเกิด อยู่มา ๑๐๐ กว่าปีแล้ว เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เจ้าของที่ใหม่จะขายที่ก็ขายไม่ได้...
แต่ตอนนี้จะไปเกิดแล้ว เจ้าของใหม่คือ คุณระย้า เขาจะขนของมาให้ตอนบ่ายนี้ มีข้าวสาร
๒ กระสอบ น้ำตาลทราย ๓ กระสอบ น้ำมันพืช ๑๐ ปีบ น้ำ ๕๐ โหล แล้วให้อาตมาอุทิศให้
นี่กรรมฐานมีประโยชน์นะ เจ้าที่มาบอกตั้งแต่ตี ๓ เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไร
ปรากฏว่าคุณระย้าไม่ได้มา แต่ให้รถ ๑๐ ล้อ บรรทุกของมาให้โดยโทรศัพท์บอกล่วงหน้า
ตรงตามที่เจ้าที่บอกทุกประการ
นี่คือเงินไหลนอง ทองไหลมา และเจ้าของที่เขาจะขายที่ด้วย รวยอีกเป็น ๑๐๐ ล้าน
อาตมาจะต้องแผ่เมตตาให้เขา และขอให้กองทัพบกแผ่เมตตาให้เขาด้วย

..............................

เรื่องที่ ๒
ที่ลพบุรี ข้าง ร้านวรทัศน์ ตอนเย็น ๆ เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา จะเห็นคนแก่
โบราณ ถือตะกร้าหมาก เดินไปมาหลังร้านที่วัง และที่โรงหนัง เป็น เจ้าของที่ เห็นกันหลายคน... เขาเลยไปนิมนต์พระมาสวดนักขัตรบ้าง เอาทราบซัดบ้าง ราดน้ำมนต์บ้าง ยายคนนั้นก็หายไป
ลูกสาวของป้าข้างร้านวรทัศน์ ทำงานอยู่ที่องค์การโทรศัพท์ ยังไม่มีครอบครัว เกิดมีอาการ
ผิดปกติตอนบ่าย ๓ โมง จะมีอาการทำเป็นคนหลังค่อม ทำเป็นนมยาน พิมพ์หนังสือไม่ได้เลย
กวาดโน่น กวาดนี่ มีคนพาไปหาหมอดู และเข้าตรวจที่โรงพยาบาล หมอก็บอกว่า ไม่มีโรคอะไร
หัวหน้าองค์การโทรศัพท์บอกว่า ให้ไปรักษาให้หาย ถ้า ๓ เดือนไม่หายให้ออกจากที่ทำงาน
ยายคนนี้เป็นเจ้าของที่ ที่โรงหนัง หลังร้านวรทัศน์ แก่หลังค่อม นมยาน ถือกระจาด
หมาก ถูกเขาไล่ที่ลพบุรี เลยไปเข้าลูกสาวเขาที่กรุงเทพฯ วิญญาณอาฆาตนะ...

อย่าลืมนะ ถ้าใครพบเห็นอย่างนี้ อย่าไล่นะ อย่าไปเอาพระมาสวด อย่าเอา
น้ำมนต์ราด ขอฝากไว้ “อย่า”
ท่านต้องแผ่เมตตา แผ่เมตตาไปนี่ ผีมันรักท่านนะ ขอประทานโทษ ไม่ต้องแค่ผี แค่คนหรอก
กับสุนัขยังใช้ได้
อาตมาเมื่อสมัยเด็ก จะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ไปลาป้า มีไอ้โทนตัวหนึ่ง เราไปขว้างหัวมัน
พอเรียนหนังสือจบจากกรุงเทพฯ มาหาป้า มันเห่าเราคนเดียว เพื่อนไม่เห่า หมายังเกลียดแล้ว
ผีจะไม่เกลียดหรือ...

ในที่สุด เขาก็รักษาไม่หาย จึงไปหาพระองค์หนึ่งอยู่ที่ปากน้ำ สมุทรปราการ นั่งทางในเก่ง
แม่กับเตี่ยเขาไปด้วย พระท่านถามว่า.....
เคยเห็นยายแก่หลังค่อม นมยานไหม เขามาสิงอยู่
พ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อใจ ก็ไปหาแม่ชีคนหนึ่ง ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ก็บอกตรงกันกับพระเลย
จึงถามวิญญาณว่า จะเอาอะไร ไม่อย่างนั้นลูกสาวจะไม่หาย เพราะเขาเคียดแค้นมาก จะเอา
ลูกสาวให้ตาย แม่ชีก็ถาม ได้ความว่า เอาสังฆทาน สิ่งของต่อไปนี้ ไม้กวาด มีด ช้อนส้อม
๒๐ คู่ เขาก็ถามว่า จะเอาไปไหน แม่ชีก็บอกว่า “ ยายคนนี้จะมาอยู่วัดอัมพวัน เขารู้จัก
หลวงพ่อวัดอัมพวัน แผ่เมตตาให้ทุกวัน และให้ทานทุกวัน เขาบอกอย่างนั้น ”

แม่ชีคนนั้นก็ไม่รู้จัก วัดอัมพวัน ด้วย เขาบอกว่า เอาไม้กวาด เพราะมาอยู่วัด
ต้องกวาดวัด และบอกว่าที่วัดกินข้าวเขาใช้ช้อนกัน เขาก็เลยพามาเต็มวัดเลย มาถวาย
สังฆทานและนิมนต์พระอนุโมทนา ไม้กวาดยังอยู่เลย วัดนี้ดี ผีช่วยกวาดเยอะ คนขี้เกียจจัง
พอถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อย... พระอนุโมทนา “ พุทธาโภคา.... ” เรียบร้อย ลูกสาว
หายทันที เดี๋ยวนี้ยังอยู่ ถามร้านวรทัศน์ดูได้ เป็น หัวหน้ากองไปแล้ว

ขอฝากไว้อย่าไปไล่ผีแบบนั้นนะ ต้องแผ่เมตตา ขอเสนอแนะว่า ถ้าผีเข้าจริง...
เราก็แผ่เมตตาไป แบบเจ้าคุณธรรมกิตติ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี) คาถาว่า
“ เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ”
ถ้าเชื่อจำไป ขับรถ ผีช่วยเราหมด...
ถ้าจะภาวนาเป็นหัวใจ ก็ภาวนาว่า “ เมตตา คุณณัง อรหัง เมตตา ”
ก็ไม่น่าเชื่อนะ ตอนเช้าอยู่ดี ๆ พอบ่าย ๓ โมง ทำเป็น คนแก่ กวาดเหมือนคนแก่ พิมพ์

หนังสือไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่เป็นสาว ทำ นมยานได้ แปลกดี!

PEOPLE ARE AWESOME

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ดูดวงปี 2554 ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำปี 2554

ดูดวงปี 2554 ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำปี 2554ขอบคุณดวงแม่น ๆ
โดย คุณการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
ราศีเมษ Aries (13 เม.ย.-13 พ.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Knight of Pentacles ในปีนี้ สำหรับคุณราศีเมษ จะมีเรื่องเด่นด้านการเงิน ตามความหมายแล้วไพ่ใบนี้เกี่ยวพันกับธาตุดิน (คุณสมบัติของเหรียญ) และธาตุไฟ (คุณสมบัติของอัศวิน) เมื่อทั้งสองสิ่งมาอยู่รวมกัน จึงมักหมายถึงความคิดที่กระตือรือร้นในระดับหนึ่ง การบ่งบอกถึงความสนใจหรือแผนการธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการทำมาหาเงิน การแสวงหาโชคลาภและความมั่งคั่ง

คุณอาจมีความปรารถนาอยากไปสู่ชีวิตที่สุขสมบูรณ์กว่านี้ แต่ความนิ่งและสงบของธาตุดินพื้นฐาน ทำให้คุณไม่สามารถไปได้เร็วนักในทางปฏิบัติ

คุณจึงอาจมีแผนการใหม่ ๆ มีข่าวดีด้านการเงิน แต่ชีวิตโดยทั่วไปก็ยังคืบหน้าไปเชื่องช้า หรืออยู่กับสิ่งเรียบ-นิ่ง (อาจดูจำเจสักหน่อย)

อย่างไรก็ดี จะเป็นปีที่เหมาะสมด้านการเก็บออม การวางแผนเกี่ยวกับยวดยานพาหนะและที่อยู่อาศัย จะมีความสุขและพอใจตามอัตภาพ

ความรัก ความสัมพันธ์ Seven of Swords ในปี 2554 นี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะมีปัญหา มีเรื่องซึ่งจะเป็นความลับ มีการตัดสินใจเฉพาะหน้า มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยฉุกละหุก คุณหรือคนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความลับต่อกัน ไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับวิธีอำพราง การวางแผน ความพยายามพาตัวเองหนีออกจากสถานการณ์คับขัน มีการใช้เล่ห์กลหรือเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วย

ไม่ได้หมายความว่า คุณหรือคู่รักจะมีใครนอกใจกัน (แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้) ในโลกส่วนตัวก็มีเหตุให้ลับลวงพรางกันได้ เป็นต้นว่า คุณอาจไม่มีอิสระพอเท่าที่ต้องการ ทำให้ต้องหาวิธีแปลกๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจตนเอง หรือคุณอาจไปทำอะไร ๆ ผิดพลาดมา แล้วก็อยากกลบเกลื่อนทำลายหลักฐานซะ อยากทำให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติเหมือนเดิม

ดังนั้น เมื่อไพ่ใบนี้เปิดขึ้น จึงเป็นการสะท้อนภาพในอนาคตที่จะถึงนี้ ว่าคุณจะมีเรื่องไม่ราบรื่นเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องปล่อยปละละเลยไปได้ จะเป็นปีที่คุณเหนื่อยใจไม่ใช่เล่นกับการพยายามทำสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าที่เข้าทาง ส่วนใครที่มีกิ๊ก มีคู่รักอันดับสองอันดับสาม นับตั้งแต่ปี 2553 นี้ ก็รู้ไว้เถอะว่าปีหน้า งานเข้าแน่นอน

การเงิน Queen of Cups สำหรับไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ธาตุน้ำและบรรจุคุณสมบัติของน้ำไว้อย่างเต็มเปี่ยมในความหมายพื้นฐานอีกด้วย ถามเรื่องการเงิน ทรัพย์สิน รายได้ คุณจะไม่ขาดแคลน ไม่เดือดร้อน หากพร่องไปก็จะมีเข้ามาเต็มเต็ม มีความสุขสะดวกสบาย อิ่มหนำสำราญด้านชีวิตความเป็นอยู่

ในปีนี้ ไม่ว่ารายรับ-รายจ่าย การใช้จ่ายหลักของคุณจะเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัว เรื่องในบ้านเรือน สามี-ภรรยา คู่รัก-คู่ครอง (ไม่ว่าจะสมรสหรือไม่) บุตรหลานบริวาร หรือการอำนวยความสะดวกในชีวิตส่วนตัว ตลอดจนการเติมเต็มความสุขแก่ตัวเอง คุณผู้หญิงก็อาจจะไปนวด ไปสปา หรือว่าใช้จ่ายกับเครื่องสำอางราคาแพงมากกว่าปีก่อน ๆ ส่วนคุณผู้ชายก็คงใช้จ่ายในด้านที่ตัวเองสนใจ หรือทุ่มให้กับเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เต็มที่

อนึ่ง บางคนอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น การวางแผนสร้างรังรัก-เรือนหอ การตบแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อรับหวานใจคนพิเศษ

ธุรกิจ การงาน King of Pentacles ดูท่าจะเป็นปีทองของคุณค่ะ การงานปีนี้เรียกได้ว่ารุ่งเรือง สดใส โดยเฉพาะด้านผลตอบแทน หรือการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ ได้ร่วมงานกับบุคคลที่เอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้ได้เต็มที่ อาจมีการใช้เส้นสายด้วยอีกต่างหาก (เอ้า!) มีสัญญาณที่แจ่มใสสำหรับนักลงทุน นักธุรกิจ มีการคาดการณ์หรือหวังได้ถึงลู่ทางแห่งความมั่งคั่ง อาจได้จับโครงการใหญ่ หรือร่วมงานกับโปรเจ็คท์ใหญ่ ๆ

แต่โปรดสังเกตเล็กน้อย การเงินของคุณนั้น ได้ไพ่ Knight of Pentacles ซึ่งอย่างที่บอกว่ามีความหมายถึงธาตุดินที่นิ่งสงบ รายได้ประจำที่มีความสม่ำเสมอ การเก็บออมเงินทอง ขณะที่ไพ่การงานดูบะเริ่มเหิ้มมาก จึงอาจเป็นคำแนะนำบางอย่างถึงคุณด้วยก็ได้

ว่าในปีนี้ คุณจะมีแนวโน้มทางการงานที่ดี มีช่องทางรายได้งาม ๆ แต่อย่าประมาทหรือถือว่าตัวเองถือเงินก้อนใหญ่ในมือ เพราะยังมีเรื่องการบริหารจัดการ การแบ่งสันปันส่วน ตลอดจนผู้คนเกี่ยวข้องอีกมาก

ให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของการออม การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ (คุณไม่เหมาะกับการเทเงินก้อนใหญ่โดยเล็งผลเลิศ) ประเด็นสำคัญด้านการงานของคุณในปีนี้อาจอยู่ที่ "การบริหารจัดการกับทรัพยากรต่าง ๆ ที่ถืออยู่"

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Ten of Cups ครอบครัวของคุณ ฐานะการเงิน ความเป็นอยู่ของครอบครัว ส่วนที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่รักต่างๆ ในที่นี้ อาจมีทั้งสองประเด็นคือ

1. คุณไม่มีความสุขกับชีวิตครอบครัว ไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งแค่ไหน หรือมีภาพภายนอกดูอบอุ่น เป็นครอบครัวแสนสุข เป็นคู่ครองในอุมดคติ มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูก หรืออยู่พร้อมหน้าปู่ย่าตายาย เอาเข้าจริง ๆ สิ่งที่ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นอาจเป็นเพียงภาพฝันที่คุณเองก็พยายามไปถึง จนถึงอาจสร้างขึ้น ใช้ความพยายามเต็มที่ ซึ่งถึงที่สุดก็พบว่าตัวเองเหมือน "ไม่มีครอบครัว" อยู่ดี

2. บุคคลที่คุณรักที่สุด จะทำให้คุณมีปัญหา มีเรื่องเสียใจ หรือสร้างอุปสรรคได้มากที่สุด

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีเมษ คุณเป็นคนโอ่อ่าผ่าเผย มีนิสัยยอมหักไม่ยอมงอ ใจร้อน รักความก้าวหน้า ยิ้มยาก บางคนอาจได้ยินเสียงสรรเสริญบ่อย ๆ ว่า "หัวแข็ง!" การกระทำหลายอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์เป็นใหญ่ บทจะดีมีเมตตา มีน้ำอึดน้ำทนก็มีได้สุด ๆ แต่บทจะเล่นเป็นยักษ์เป็นมาร ใครอย่าขวางเชียว ถึงไหนถึงกัน

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)
วันดี วันอังคาร
เลขนำโชค หมายเลข 3 สัญลักษณ์ของการต่อสู้ ความกล้าหาญ และการเป็นนายของตัวเอง


ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ The Moon ในปีนี้ สำหรับคุณราศีพฤษภ จะเป็นปีที่เรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก อาจเป็นปีที่คุณต้องใช้ "ใจ" มากกว่าปีก่อนๆ มา จะมีเรื่องให้ต้องครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง มีความกังวลมากกว่าปกติ หรือเป็นปีที่มีเรื่องให้คิดทบทวนมากมาย ซึ่งก็มักเป็นเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ คู่รัก คู่ครอง หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณโดยตรง

หากปกติ คุณเป็นคนชัดเจน มีความคิดแน่วแน่ สามารถตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดี ในปีนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียว จะมีเรื่องซึ่งตัดสินใจได้ไม่เด็ดขาด หรืออยู่ดี ๆ ก็พบว่าตัวเองอ่านใจใครก็ไม่ออก มองทิศทางไม่ทะลุปรุโปร่งเหมือนเคย คุณอาจเหงากว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา และเป็นไปได้ที่บางคนจะถึงขั้นแยกทางกับคู่รักคู่ครอง ปรับรูปแบบความสัมพันธ์ มีความห่างเหินทางใจ เพราะไพ่ใบนี้มีด้านที่แสดงถึงความโดดเดี่ยว ความเหงา ความรู้สึกที่ซับซ้อนยากที่ใครจะเข้าใจคุณ

หากคุณมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ในปีหน้านี้ จะยิ่งเสี่ยงต่อความสูญเสียจากห้วงอารมณ์ที่เปราะบาง แต่สำหรับความรักเดี๋ยวเราไปขยายรายละเอียดกันค่ะ

ความรัก ความสัมพันธ์ Seven of Wands เห็นได้ชัดว่าในปี 2554 นี้ เรื่องรักจะเป็นรองลงไปในทางรูปธรรม หมายถึงคุณจะมีเวลาให้กับเรื่องงานมากขึ้น หรือมีปัญหา มีเหตุให้ต้องทุ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจกับการทำงาน กับคู่รักคู่ครองไม่ค่อยได้มีเวลาใกล้ชิดหรือมีอะไรหวาน ๆ มากนัก

แต่อย่าลืมว่า คุณได้ไพ่พระจันทร์เป็นใบเด่นที่สุด นั่นแสดงถึงภายนอกกับภายในของคุณกลับแตกต่างกัน ภายนอกคุณอาจจะดูไม่แคร์อะไร-ใคร คุณมีงานการต้องทำมากมาย อาจจะเป็นโสดเสียด้วยซ้ำในสายตาคนภายนอก

แต่ภายในคุณกลับซ่อนความเปราะบาง ความเหงา ความเหนื่อยถึงขั้นเหนื่อยอย่างที่สุด ก็คงไม่ต้องบอกว่าคุณจะโหยหาความรักอ่อนหวาน หรือความอบอุ่นทางใจหรือเปล่า

ในปีนี้ คุณอาจต้องประคองตนเองไปทีละวัน ทีละช่วงเวลา จะมีเหตุให้ต้องหาเรื่องงานการเข้ามาเป็นความสำคัญลำดับต้น เพื่อนำพาจิตใจตัวเองให้ห่างไกลจากสิ่งคิดวนเวียน จากความเศร้าเหงาที่ซุกซ่อนอยู่

การเงิน Six of Swords ไพ่ธาตุลมแสดงถึงความแปรปรวนอยู่บ้าง แต่หมายเลขหกบอกถึงช่วงเวลาที่ผ่านจุดหัวเลี้ยวหัวต่อยากลำบากมาแล้ว ในปีนี้สถานการณ์การเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าอดีต (แต่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปทั้งหมด) คุณจะได้เรียนรู้คำว่า รอ, อดทน, มองหาโอกาส, หาจังหวะ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณค่อย ๆ ผ่านอุปสรรคไปได้โดยไม่ลำบากมากนัก

หากคุณมีปัญหาการเงินใดๆ ในปีที่ผ่านมานับจากปีใหม่ไป สถานการณ์ของคุณจะดีขึ้น แต่จะดีที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

จำง่าย ๆ ว่า สี่เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) จะยังทรง ๆ อยู่ สี่เดือนถัดไป (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะค่อยเห็นความกระเตื้องขึ้น จนถึงสี่เดือนสุดท้าย (กันยายน-ธันวาคม) คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

ธุรกิจ การงาน The Magician คุณจะมีงานใหม่นะคะ หรือมีอะไรสนุก ๆ ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น รวมถึงการรวบรวม-แลกเปลี่ยนทรัพยากร การร่วมมือกับคนที่มีไหวพริบดี ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์สูง เรียกว่าชีวิตด้านการทำงานนั้นจะประสบความสำเร็จ ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

ในปีนี้ คุณจะพบความประหลาดใจหลายครั้ง มักมีสถานการณ์พลิกแพลงอย่างคาดไม่ถึง คุณอาจได้เริ่มโปรเจ็คท์ใหม่ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน แต่ก็จะเป็นผลดีกับคุณ หากมีการเดินทางจะราบรื่นและปลอดภัยทุกประการ

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Three of Pentacles สิ่งที่คุณคาดหวังว่า จะเป็นเรื่อง "พิเศษ" เรื่อง "ง่าย ๆ" เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่าง ซึ่งเป็นได้ทั้งคนพิเศษ, งานพิเศษ หรือการมองหารายได้เสริมต่าง ๆ แต่ระมัดระวังให้มาก คุณอาจผลีผลามเข้าไปในโอกาสเหล่านั้น เพื่อจะพบว่ามันกลับเรียกร้องจากคุณสูงมาก

คุณอาจ "ไม่ได้" อย่างที่ปรารถนา แถมยัง "เสีย" มากกว่าที่คิดอีกด้วย

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีพฤษภ คุณมักจะดูเป็นคนมีฐานะ หรือมีภาพลักษณ์สุภาพนุ่มนวล ใจเย็น เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี มีระเบียบแบบแผนที่ยึดมั่นเหนียวแน่น ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแบบสมัยนิยม เคลื่อนไหวเชื่องช้า แต่มีความเป็นมิตรสูง พูดจาไพเราะ

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล อุดร (ทิศเหนือ)
วันดี วันศุกร์
เลขนำโชค หมายเลข 6 สัญลักษณ์ของความรัก ความงาม และศิลปะ

ราศีเมถุน Gemini (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Wheel of Fortune ในปีนี้ สำหรับคุณราศีเมถุน คุณจะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สิน-มรดกของวงศ์ตระกูล หากทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสงาม ๆ เข้ามา หากคุณทำงานด้านอื่น ๆ ก็จะช่องทางธุรกิจเด่น ๆ เข้ามาให้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกคว้ากระแสนั้นด้วยหรือเปล่า

นอกจากนั้นแล้ว ไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลง คุณจะมีมิติใหม่ ๆ ของชีวิต อาจเป็นงานที่ตกโครมลงมา พาคุณหมุนไปกับกงล้อโชคชะตา หากคุณทำงานด้านบันเทิง เป็นศิลปิน ก็จะเป็นปีทองของชื่อเสียง มีความสำเร็จตามที่คุณเองปรารถนา จะได้ทรัพย์ได้ลาภ บางครั้งได้ "มาก" กว่าที่ลงทุนลงแรงอีกด้วย

คำว่าโชคและโอกาสเป็นอย่างไร คุณจะได้สัมผัสมันในปีนี้

ความรัก ความสัมพันธ์ Four of Swords ในปี 2554 นี้ สงสัยคุณจะพักรบ-สยบรัก หรือขอพักเรื่องเหนื่อยใจไปก่อน เพราะไพ่ใบนี้บอกถึงสัญญาณความเหน็ดเหนื่อย ภาวะตึงเครียดที่คืบคลานเข้ามาช้า ๆ (ซึ่งอาจมานานแล้ว นับแต่ปี 2552-2553 ด้วยซ้ำ) หากคุณมีคู่รักคู่ครอง ก็จะมีช่วงห่างกันกว่าเคย มีการจัดระยะ หรือแม้แต่สถานการณ์พาไปก็ได้

แต่กระนั้น ความสัมพันธ์ของคุณจะเหมือนเดินๆ ถอยๆ เรียกว่าไปก็ไปไม่สุด แต่จะหยุดก็เพียงพักถอนใจเป็นระยะ นั่นเพราะไพ่ใบนี้มีความมั่นคงบางอย่างแฝงอยู่ คุณกับคนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือพอ ๆ กันทั้งคู่ ต่อให้มีปัญหากันแค่ไหน ก็ละวางความสัมพันธ์ขั้นเด็ดขาดไม่ได้ อย่างมากก็ขอเวลานอกหาที่ฟื้นฟูจิตใจตนเอง ถึงเวลาก็กลับมาง่องแง่งกันใหม่

ในปีนี้ เรื่องรักของคุณไม่ถือว่าราบรื่น แต่ก็ยังไม่อาจสลัดหลุดไปไหน เรียกว่าคู่ทรหดก็คงได้ ถ้าจะรัก ๆ เลิก ๆ ก็ไม่แปลก ส่วนจะมองหาใครใหม่ๆ นั้นเป็นอันล้มเลิกความคิดไปได้ ถ้ามีก็จะมาแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เพราะคุณมีเรื่องเหนื่อยมากพอแล้ว ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนนั้นรังแต่จะหาหงุดหงิดหัวเสีย

ส่วนคนโสดก็อย่าคิดอะไรมากเลยนะ หาที่ปลีกวิเวก หาความสุขใส่ตัวในเรื่องอื่น ๆ ดีกว่า

การเงิน Five of Cups ไพ่ใบเด่นของคุณนั้น แสดงถึงทรัพย์สิน โอกาส โชคลาภ และมูลค่าของวัตถุ แสดงว่าอย่างไรคุณก็ไม่ลำบากอย่างแท้จริง คุณน่าจะมีหลักฐานบ้านเรือน มีโฉนดที่ดินสวย ๆ หรือมีของที่ตีราคาเป็นมูลค่าทรัพย์สินรองรังอยู่ แต่ที่จะมีปัญหาคือสภาพคล่องเงินสด

คุณจะเจอเรื่องขุ่นมัว เสียใจ กับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกว่า ไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวน ต่อให้เป็นเงินสอง-สามบาท แต่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรเสียไป คุณก็รู้สึกแย่อยู่ดีถ้าได้ไม่เต็มจำนวนคาดหวัง

ไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับความสูญเสียเล็กๆ น้อยๆ ไม่มากขนาดมีอิทธิพลกระทบชีวิตคุณ แต่จะส่งผลทางใจมากกว่า เรียกได้ว่า คุณจะไม่ค่อยเต็มใจจ่ายเงินก็ได้ ดังนั้น หากต้องระวังก็คงเป็นเรื่องภาษี, การลงทุนเพื่อหวังผลดอกเบี้ย-ส่วนต่าง, หรือแม้แต่การลงทุนลงแรงอะไรไป ก็อาจพบว่าคุณไม่ได้ "เต็มที่" อย่างคาดหวัง จึงเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าสถานการณ์

ธุรกิจ การงาน Knight of Cups แต่พอมาถึงด้านการงาน คงต้องแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้า ปีนี้คุณจะได้ทำงานอย่างมีความสุข หรือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบพอ-สุขใจ คุณจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างอิ่มเอม (ซึ่งอาจไม่ได้เป็นตัวเงิน) จะมีงานที่ก้าวหน้าไปทีละขั้นอย่างน่าชื่นใจ

แต่ไพ่ธาตุน้ำใบนี้ เมื่อสัมพันธ์กับลักษณะธาตุไฟในตัวอัศวิน ก็จะมีจุดแสดงถึงแรงต้านและแรงกระตุ้นที่เสียดทานกันอยู่ เป็นต้นว่า คุณจะมีความกระตือรือร้นอย่างมาก อยากทำโน่นนี่นั่นให้สำเร็จลุล่วงเร็ว ๆ อยากทำในสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจอย่างมาก ๆ ๆ ๆ แต่สถานการณ์จะทำให้คุณไปได้ทีละช้า ๆ ต่อให้คุณเร่งสปีดแค่ไหน คุณก็ไปได้ในข้อจำกัดอยู่ดี

ข้อดีก็คือ คุณจะพบความนิ่งสงบลง จะพบความรู้สึกละมุนละไมในตัวเอง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช้า ๆ แม้จะไม่คุ้นเท่าไหร่ แต่เนิ่นนานไปคุณก็จะพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ แล้วทุกอย่างจะค่อย ๆ เข้าที่ คุณจะมีความสุขกับชีวิตตัวเอง

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ The Fool ว่าแล้วเชียว ปีนี้คุณน่าจะได้ทำอะไรใหม่ ๆ สนุกสนานไม่น้อยล่ะ แต่ว่าก็อย่าประมาทไป ไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับการผจญภัย การมองโลกในแง่ดี การมีความหวังอย่างไร้เดียงสา รวมทั้งการกระโจนเข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ

เมื่อมองเห็นภาพรวมของชุดไพ่สำหรับคุณ เราจะเห็นว่า คุณจะได้รับโอกาสดีๆ มีจังหวะงาม ๆ ในเรื่องธุรกิจการงาน แต่กับความสัมพันธ์ (ซึ่งก็หมายรวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตด้วยก็ได้) กลับจะมีระยะห่าง มีช่องว่าง มีเรื่องเหนื่อยใจ พอมาถึงการเงินส่วนตัวก็มีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ พอให้ขุ่นมัว ยังดีกว่าเวลาอยู่กับงาน คุณได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก คุณมีความสุขมาเฉลี่ยกับปัญหาต่าง ๆ ได้พอดี แต่...โปรดระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของตนเอง การเต็มใจเสี่ยงทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ความใจร้อนใจเร็วแบบนี้แหละ จะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อ เปรียบว่า คุณกำลังขับรถที่มีสมรรถภาพจำกัด มุ่งหน้าไปตามถนนลุ่ม ๆ ดอน ๆ คุณไปได้ไม่เร็วมากนัก แต่ใจคุณนั้นโลดลิ่วไปไหนต่อไหน อยู่ดี ๆ คุณก็คิดช้าขนาดนี้กี่ชาติจะถึงที่หมาย คุณจึงลงจากรถตัวเองแล้วขอโบกอาศัยไปกับรถคันอื่นที่ผ่านมา

ความมองโลกในแง่ดีของคุณ บวกเข้ากับความมั่นใจต่อการเอาตัวรอดของตัวเอง บวกอีกกับความใจเร็ว (ขอให้ไปถึงเป้าหมาย ไม่เกี่ยงวิธีการ) อาจทำให้คุณตกในภาวะลำบาก เหมือนอยู่ดี ๆ ก็ละพวงมาลัยที่ตัวเองควบคุมได้ เอาชีวิตไปอยู่ในมือคนขับรถแปลกหน้า คุณไม่รู้หรอกว่าจริง ๆ แล้วเค้ามีแนวโน้มจะประกอบอาชญกรรมหรือเปล่า เค้านอนมาอิ่มมั้ย เค้าอาจหลับในแล้วพาคุณลงเหวไปดื้อ ๆ ก็ได้ใครจะรู้

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีเมถุน คุณเป็นคนที่ดูมีความขัดแย้งในตัวเองทีเดียว ด้านหนึ่งดูปราดเปรียว เจ้าชู้ อ่อนไหว แต่อีกด้านอาจดูหมกมุ่น มีโลกส่วนตัว ไม่ชอบการอยู่ลำพัง มีความสนใจที่หลากหลาย แต่ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการสื่อสาร คุณมีทักษะในด้านนี้เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะพูด อ่าน เขียน มักเรียกความทึ่งและชื่นชมจากคนอื่นได้ดี

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล ทักษิณ (ทิศใต้)
วันดี วันพุธ
เลขนำโชค หมายเลข 4 สัญลักษณ์ของความคิดเห็น ความรวดเร็ว และไหวพริบทางการค้า

ราศีกรกฎ Cancer (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ The Hanged Man ยินดีด้วยค่ะ ปีนี้ชีวิตคุณไม่มีอะไรใหม่มากหรอก ถ้าจะมีก็คือปัญหานั่นล่ะ ฮา :-) เพราะว่าสิ่งใดที่เคยคาราคาซังมาก่อนหน้า ก็จะยังคงอยู่เป็นเสี้ยนหนามต่อไป มากกว่านั้นอาจมีสถานการณ์ยืดเยื้อค้างคามากกว่าเดิมเสียอีก

อย่าเพิ่งใจเสียค่ะ :-) ในปีนี้ คำพยากรณ์ที่สำคัญสำหรับคุณคือ การตัดขาดและการแสวงหาวิธีรักษาเยียวยา นั่นก็คือ เปรียบเหมือนคุณมีโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย จะเป็นภูมิแพ้ ความดัน หรืออะไรก็แล้วแต่ คุณอยู่กับความป่วยไข้เหล่านั้นมานาน ควบคุมอาการได้บ้างไม่ได้บ้าง เมื่อจิตใจปกติดี ไม่มีแรงกระตุ้นให้กำเริบมาก คุณก็จะดู (ภายนอก) เป็นปกติดี แต่พอคุณอ่อนแอ ร่างกายคุณก็จะตกต่ำตาม ดังนั้น คุณจะปกติหรือมีความทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยหลายอย่าง

ที่ใช้คำว่า ปกติกับความทุกข์ เพราะคุณมักจะอยู่กับ 2 คำนี้ ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "ความสุข" อย่างเนื้อ ๆ เน้น ๆ ในปีนี้สิ่งที่สำคัญของคุณจึงเป็นเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ แต่ก็เตือนไว้ก่อนว่า คุณจะควบคุมได้เพียงปัจจัยภายในตัวเองเท่านั้น คุณไม่สามารถคอนโทรลสถานการณ์ภายนอกได้

คุณจะมีชีวิตปกติสุขดีแค่ไหน ก็จึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาวิธีเยียวยาตนเอง ดีที่สุดคือการผ่าตัดเพื่อให้โรคร้ายหายขาด แต่ก็นั่นล่ะ คุณเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมาแทรกซ้อนอีกหรือไม่ แต่การกินยาประทังพอทุเลาไปวันๆ คุณก็รู้ว่าไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

ความเปรียบเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดกับคุณในปีนี้ ดังนั้น ถ้าคุณคิดดูดี ๆ ก็จะเห็นเองว่าวิธีพ้นทุกข์ทำได้อย่างไรบ้าง สำคัญว่าคุณจะใจแข็งพอหรือเปล่าเท่านั้น

ความรัก ความสัมพันธ์ Eight of Wands กรณีเป็นคู่รักคู่ครอง ปีนี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณทั้งสองจะเป็นในเรื่องธุรกิจการงาน หากคุณทำธุรกิจด้วยกัน มีแผนการใด ๆ ร่วมกัน สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีปัญหา จะมีความก้าวหน้า มีความสำเร็จด้วยดี

แต่ในส่วนที่เป็นภาวะจิตใจ คุณลองกลับไปอ่านข้างบนได้ ไพ่ The Hanged Man บอกถึงสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ ไม่ว่าชีวิตโดยทั่วไปคุณกับคู่รักเข้ากันได้ดีแค่ไหน แต่ในโลกส่วนตัว คุณมีความทุกข์แอบแฝง และมีปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ จึงขึ้นกับว่า คุณจะเลือกให้ความสำคัญอย่างไรบ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับคนโสด สนุกกับการทำงานไปเถอะค่ะ อาจได้เจอคนเก่งๆ ด้วยนะ มีความประทับใจ ชื่นชม นับถือ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่ส่วนที่จะเป็นความหวานให้ใจละลายนั้น...หาเอาตามซีรีส์หรือนิยายไปก่อนนะ

การเงิน Six of Wands คุณจะประสบความสำเร็จด้านการเงิน สิ่งใดที่หวัง รอคอย ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ คุณจะได้รับความพึงพอใจ กิจการงานที่คุณทำจะนำผลตอบแทนดีๆ มาให้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณจะได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อทำการลุล่วงไปแล้วจริง ๆ

ปีนี้ การเงินของคุณสัมพันธ์กับการงานอย่างแนบแน่น จะไม่มีโชคลาภอะไรพิเศษ ขอแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอน

ธุรกิจ การงาน Page of Wands มี 2 อย่างค่ะ 1. คุณจะได้ทำงานใหม่ ๆ เป็นงานที่มีลักษณะเพิ่งเริ่มต้น เช่น ก่อตั้งธุรกิจใหม่, มีงานอดิเรกที่ให้ผลตอบแทนดีจนชักกลายเป็นงานประจำ, เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนำประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้คุณ และหมายถึงการศึกษาต่อได้ด้วย

กับอย่างที่ 2. คุณจะถูกโฉลกกับการทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชน คนที่อายุต่ำกว่า 25 ปีลงมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเพื่อนร่วมงานก็ตาม หากคุณมองหาทิศทางการงาน ลองมองที่คนกลุ่มนี้ จะมีเส้นทางพาคุณไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด

สรุปรวมแล้ว ด้านการงานจะเป็นปีของการเรียนรู้ การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ การเพิ่มเติมทักษะ-วิชาชีพ และจับตาการทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Queen of Wands ให้สังเกตว่า คุณได้ไพ่คทามากที่สุด นั่นหมายถึงการงานจะเป็นเรื่องหลักในปีนี้ (ขณะที่ในใจมีเรื่องอื่น ๆ คาราคาซัง) ให้ระวัง 2 อย่างคือ

1. คุณอาจกลายเป็นคนบ้างานไปโดยไม่รู้ตัว เพราะคุณเอางานเข้ามากลบเกลื่อนภาวะทุกข์ของตนเอง ดังนั้น การงานจึงไม่ได้ให้แค่ความสำเร็จกับคุณ แต่จะพาเอาความเครียด ความเหนื่อยล้า แถมพกเข้ามาเป็นเงาตามตัว เปรียบว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณรู้วิธีจัดการอะไรต่อมิอะไร แต่คุณเสียศูนย์ด้านจิตใจ คุณจึงรวบเอาอะไรมากมายเข้ามากองไว้ข้างหน้าตัวเอง บอกตัวเองให้ทำ ๆ ๆ ๆ จะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านในสิ่งที่เป็นปัญหา

แต่ว่าต่อให้คุณทุ่มเทกับงานแค่ไหน ทำทุกอย่างเร็วไวปานลมพัด คุณก็มีรูรั่วอยู่ดี เพราะคุณไม่มีสมาธิแท้จริง ไม่มีความปลอดโปร่งใจ ลองสังเกตว่าปีนี้คนที่อยู่ใกล้คุณพากันเครียดตามเป็นแถว ๆ หรือเปล่า

2. กับอีกอย่างหนึ่ง ก็ให้ระวังจะสวิงไปในทางตรงข้าม ปกติแล้วคุณเป็นคนมีความสามารถ มีศักยภาพ แต่ปีนี้คุณจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ผิดพลาดเป็นโกลาหล อะไรที่เคยทำได้จะทำไม่ได้ อะไรที่เคยเป็นระบบระเบียบจะยุ่งเหยิงวุ่นวาย ให้ลองสังเกตสิ่งที่เกิดกับจิตใจตัวเองให้ดี

แถมท้าย : ตัวตนชาวกรกฏ หากเป็นหญิงคุณก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ สุภาพ อ่อนน้อม มีบุคลิกแบบสาวไทยโบราณนิด ๆ แต่หากเป็นชาย คุณจะเป็นคนยิ้มง่าย ดูไร้พิษสง (แต่จริงๆ มีหรือไม่อีกเรื่องนึง) รักบ้าน รักครอบครัว ผูกพันกับญาติ แต่อีกด้านเป็นพวกช่างจดช่างจำ อารมณ์อ่อนไหว ชอบกินน้ำเย็น (ฮา)

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล บูรพา (ทิศตะวันออก)
วันดี วันจันทร์
เลขนำโชค หมายเลข 2 สัญลักษณ์ของน้ำ พระจันทร์ และจิตใจ

ราศีสิงห์ Leo (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Ace of Swords ในปีนี้ สำหรับคุณราศีสิงห์จะเป็นปีที่ท้าทาย มีเรื่องให้คุณต้องเดินหน้าท้าชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความหมายหลักของไพ่ใบนี้คือความสำเร็จที่จะมาถึงภายหลังการอดทนต่อสู้อย่างหนัก

นั่นหมายถึง ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีอุปสรรคไปหมดล่ะ ขนาดจะไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอย ยังต้องคิดแล้วคิดอีกเลย เปรียบว่าคุณไม่มีของกินในบ้าน แต่ก็ไม่สะดวกจะไปกินที่ไหนไกลๆ เหลือร้านขายข้าวปากหมาอยู่เจ้าเดียว คุณก็ไม่ถูกกับมัน (ขออภัย เป็นแค่การเปรียบเทียบ ไม่ได้ดูถูกเพื่อนมนุษย์ อิอิ) ถ้าเลือกได้คุณจะไม่อุดหนุนมันแน่ แต่ตอนนี้คุณมีเงินอย่างเดียว อะไร ๆ ก็ไม่มี ที่สำคัญมันทำกับข้าวอร่อยด้วยนะสิ เอ้อเหอ คราวนี้ล่ะ คุณก็ต้องตัดสินใจว่า คุณจะตีหน้าเฉยไปซื้อข้าวกลับมากินที่บ้านหรือไม่ เพราะคุณก็รู้ดีกว่า ถ้าผ่านด่านการตัดสินใจและสั่งซื้อสำเร็จ คุณจะได้กินของที่อร่อยมากกกกก

ในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าคุณมีความอดทนพอ คุณไม่อยากง้อมันนี่ คุณอดทนหาวิธีออกจากบ้าน ไปกินเอาดาบหน้า หรือยอมไปจ่ายตลาดกลับมาทำกับข้าวกินเอง ในที่สุดคุณก็จะมีอาหารอร่อยๆ สะอาด ๆ กิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณเหนื่อยแน่นอน แต่ก็คุ้มมั้ยล่ะ กับการเลือกและลงมือทำ

คุณจะพบสถานการณ์เช่นนี้ตลอดปี ซึ่งจะมีทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กสลับกันไป เวลาที่ปัญหามาคุณจะไม่ขำกับมันหรอกนะ (เครียดโว้ย!) แต่เมื่อคุณตกลงใจว่า "สู้ ๆ" คุณก็จะพบควาสุข ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจอย่างมากด้วยนะ

ความรัก ความสัมพันธ์ The Emperor ในปี 2554 นี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้น หากมีคู่รักคู่ครองอยู่แล้ว ก็จะไม่ไปไหนเสีย ต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนกันอย่างยอดเยี่ยม หากทำธุรกิจการงานด้วยกัน ก็จะยิ่งยั่งยืนมั่นคง มีอุปสรรคใด ๆ ก็จะช่วยกันเต็มที่ (เว้นแต่เค้าไม่อยู่ แล้วคุณต้องบากหน้าไปร้านปากหมาปากซอยนั่นแหละ ฮ่า ๆ)

คุณจะได้รับการสนับสนุนทั้งทางวัตถุและจิตใจจากคนรัก จะมีความรู้สึกมั่นคง แต่สิ่งที่จะเกิดกับคุณอย่างหนึ่งคือ ในความสัมพันธ์นั้นจะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันสูง ก็ไม่รู้ล่ะว่าใครหวงใคร หรือใครมีอิทธิพลกับใคร ในปีนี้ หากคนรักมีวี่แววนอกใจ หรือมีมืออื่น ๆ มาแทรก ก็จะเห็นทีจะสู้กันยิบตา เข้าตำราเสียทองกี่กะตั้ก ไม่ยอมเสียรักง่าย ๆ เป็นแน่

สำหรับคนโสด ไพ่ใบนี้ก็แทนถึงบุคคลที่คุณจะได้สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ปีนี้คุณจะมีผู้อุปถัมภ์-สนับสนุนอย่างเป็นทางการ คุณจะผ่านอุปสรรต่าง ๆ ได้ราบรื่น มีคลื่นใต้้น้ำอยู่บ้างจากคนรอบตัว แต่ก็ไม่ต้องกังวลไป คุณมีดีและคุณมีจุดที่ยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง

การเงิน Nine of Cups นี่เป็นไพ่ของความสมบูรณ์ ความเอมอิ่ม สิ่งที่โอชะ หรือรสชาติความสุขที่คุณอยากเก็บไว้ลิ้มลองนาน ๆ พูดอย่างนี้ก็หมายความว่า คุณจะไม่ขาดเงินแน่นอนปีนี้ ดูท่าจะมีเข้าพกเข้าห่อเป็นกอบเป็นกำด้วยซ้ำ

จะมีรายได้ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย หรือได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงบลับลวงพราง ข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นความลับ ซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณ

กับอีกกรณีหนึ่ง ไพ่แนะนำให้คุณใช้ประโยชน์จากอะไรสักอย่างที่อยู่ในตัวคุณเอง อาจเป็นความสามารถทางศิลปะ ทุนในรูปแบบต่าง ๆ วิธีคิดที่ชาญฉลาด การใช้เทคนิคพลิกแพลงเงียบ ๆ สิ่งเหล่านั้นจะนำลาภผลมาให้

ธุรกิจ การงาน Knight of Wands ไพ่คทานั้นเป็นธาตุไฟ ขณะที่อัศวินก็เป็นธาตุไฟเช่นเดียวกัน ปีนี้ จึงจะเป็นปีของความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง การเดินทาง การมุ่งสู่เป้าหมายข้างหน้า การได้รับการแรงกระตุ้นให้ออกแสวงหาความสำเร็จ

ธาตุไฟนั้นเป็นสิ่งที่สมพงศ์กับคุณ และนี่จึงเป็นโอกาสเด่นมากในการทำงาน อย่าลืมว่าคุณได้ไพ่ The Emperor ประกบอยู่ก่อนแล้ว จะมากหรือน้อยก็มีแรงสนับสนุนชั้นดี หากคุณกำลังทำงานกับนักธุรกิจที่ชาญฉลาด นักบริหาร นักการเมือง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งสูงใด ๆ คุณจะเหมือนได้รับการเสริมปีกให้พร้อมทะยานไปข้างหน้า เอาเป็นว่า ถ้าคุณไม่บั่นทอนแรงตัวเองเสียเอง คุณจะไปได้ไกลเท่าที่คุณต้องการ

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ King of Cups ประเด็นหลัก ๆ คือ ความแปรปรวนทั้งในระดับบุคคลและสถานการณ์

คุณจำไพ่ The Emperor ได้ใช่มั้ย ที่ขึ้นในตำแหน่งความสัมพันธ์ และสำหรับไพ่ King of Cups ใบนี้ ก็ถือเป็นจักรพรรดิของอารมณ์ความรู้สึกด้วยเช่นกัน ปีนี้ อะไรที่จะทำให้คุณพังได้ง่าย ก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นี่ล่ะ อย่างที่บอก ทั้งกับบุคคลที่คุณเกี่ยวข้องด้วยอย่างแนบแน่นเป็นพิเศษ หรืออาจเป็นสถานการณ์ที่จะว่าดีก็ดีมาก ๆ แต่ก็มีสิ่งเอาแน่นอนไม่ได้

คุณจะเหมือนคนกำลังนั่งเรือรับลมชมคลื่น คุณรู้ดีว่าตัวเองต้องเสี่ยงกับอะไรบ้าง แต่ดินฟ้าอากาศก็สุดจะเป็นใจ อากาศดี คุณมีความสุข แต่ฉับพลันทันใด คุณนึกอยากไปที่อื่นนะสิ!

นั่นล่ะ ปัญหา คุณอยากไปที่อื่น แต่คุณก็จะยังไปไม่ได้ ตราบใดที่คุณยังอยู่บนเรือกลางผิวน้ำ คุณรู้ว่าฝั่งอยู่ข้างหน้า แต่ใจคุณไปไกลกว่าจุดที่ตัวเองอยู่เสียแล้ว กับอีกทางหนึ่ง คุณอยู่กันสองคนบนเรือ กับคน ๆ ที่คุณรู้สึกดีต่อกันมากๆ ทุกอย่างกำลังไปได้ดี แต่อยู่ดี ๆ เค้าก็ผุดลุกผุดนั่ง เพราะนิสัยอยู่ไม่เป็นสุข อยากทำอะไรต่อมิอะไรมากมาย มิไยคุณบอกว่า ต่อให้อยากทำแทบตายก็ทำไม่ได้ เพราะตอนนี้คุณอยู่ในที่จำกัด

ความเคลื่อนไหวของเค้า มีโอกาสทำให้เรือคุณล่ม แต่ก็เช่นกัน ความแปรปรวนของคุณก็ทำให้เรือแล่นผิดทิศได้ง่าย ๆ หรือโชคร้าย คุณกับเค้าต่างฝ่ายต่างพร้อมทำเรือจมได้เท่า ๆ กัน

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีสิงห์ คุณเป็นคนมีนิสัยเหมือนเด็ก เหมือนลูกหมา ร่าเริง ซน เข้ากับคนง่าย ขี้อวดขี้โม้หน่อย ๆ บางคนที่เปิดได้ไพ่ใบนี้ชอบการละเล่นและงานอดิเรกกว่าอื่นใด ชอบความเบิกบานใจ เคลื่อนไหวแคล่วคล่อง มีเพื่อนเยอะ คนรู้จักแยะ และจะไม่สบายใจเลยถ้าไม่มีเงินมากพอในกระเป๋า

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล อิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันดี วันอาทิตย์
เลขนำโชค หมายเลข 1 สัญลักษณ์ของความคิดริเริ่ม การเริ่มต้น และการเป็นตัวของตัวเอง

ราศีกันย์ Virgo (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Judgement ในปี 2554 นี้ สำหรับคุณราศีกันย์ จะเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่ง คุณอาจมาถึงจุดครบรอบอะไรบางอย่าง มีสิ่งที่ทำให้คุณสามารถมองย้อนกลับไปเห็นอดีตตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมา หรือประสบการณ์ที่มีค่าต่ออนาคตข้างหน้า

หากคุณมีข้อสงสัยใดก็ตามกับชีวิตตัวเอง หรือทิศทางที่วางแผนไว้ในปีก่อน ๆ ปีนี้ คุณจะได้รับคำตอบนั้น กล่าวว่า ไพ่ใบนี้จะชี้ทางถูกต้องให้คุณ ให้เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือสัญญาณจากอะไรสักอย่าง (ซึ่งถึงเวลาคุณจะรู้เอง) ว่าคุณควรทำอะไรและไม่ทำอะไร

หากคุณทำธุรกิจ คุณจะได้บทเรียนสำคัญ หากเป็นชีวิตส่วนตัวก็เช่นกัน อะไรก็ตามที่เคยทำไปจะปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผย คุณจะมีข้อสงสัยน้อยลง จะมีความชัดเจนมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆ ก็ด้วย อาจเป็นเวลาตัดสินใจได้ว่าใครบ้างจะยังอยู่ในชีวิต ถ้าเป็น Facebook ก็คือได้เวลาจะบล็อก จะลบ หรือแอดใครใหม่ ๆ นั่นเอง

สำหรับคนที่มีเรื่องแย่ ๆ หรือล้มเหลวมาในปีก่อนหน้า ก็ขอให้ยิ้มรอไว้ค่ะ ปีนี้คุณจะมีโอกาสแก้มือใหม่ จะได้ทำในสิ่งที่ดีกว่าเดิม จะได้รับคำพร คำไขปัญหา ได้นิมิตหมายที่ดีสำหรับชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ความรัก ความสัมพันธ์ The World คุณได้ไพ่ที่มีความหมายอย่างมาก สำหรับชีวิตความรักความสัมพันธ์ และยิ่งเมื่อรวมกับไพ่ Judgement ก่อนหน้า นี่หมายถึงความสัมพันธ์นจุดที่ดีที่สุด เต็มไปด้วยความสุขสงบ ความปีติ สิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณ

หากคุณมีคู่รักคู่ครอง จะเป็นปีที่เกื้อหนุนกันในทุกๆ ทาง โดยเฉพาะด้านจิตใจ คุณจะมีความสอดคล้องกันอย่างมาก จะเห็นค่ากันและกัน จะร่วมแรงร่วมใจกันพากันไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

คุณจะมีความเป็นเพื่อนกันสูง มีความเป็นครอบครัวที่แนบแน่น ความรักจะพ้นไปจากตัวเองเสียด้วยซ้ำ คุณจะรักกันอย่างที่คนอื่น ๆ ยากจะเลียนแบบได้ แต่เมื่อพวกเค้ามองดูคุณ ก็จะเห็นอย่างแจ้งชัดว่า คุณสองคนเหมาะสมกันจริง ๆ

แต่ถ้าคุณเคยเลิกรากันไปก่อนหน้านี้ ก็จะเป็นปีที่มีโอกาสกลับมา หากมีการคืนดี จะเป็นปีที่สุขสงบกว่าเดิมอย่างมาก ต่างได้เรียนรู้สิ่งสำคัญก่อนหน้านี้ จะได้ให้โอกาส ให้อภัย หรือจับมือกันเดินสู่ทิศทางใหม่ๆ ด้วยความหวังที่สดใส

กรณีคนโสด คุณก็จะมีความสุขกับชีวิตตนเอง กับครอบครัว กัลยาณมิตร คุณจะได้รับสิ่งดี ๆ ในปีนี้ มีความสุขอย่างลึกซึ้ง ได้ตบแต่งปรับปรุงที่อยู่อาศัย อยู่ในที่ ๆ มีบรรยากาศเบิกบาน หลับฝันดี

การเงิน The High Priestess ไพ่ชี้ถึงการใช้สติปัญญาและสัญชาตญาณของคุณ นั่นหมายถึง ในทางวิชาชีพ ใครก็ตามที่ทำงานด้านศิลปะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาต่างๆ นักจิตวิทยา เป็นต้น คุณจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนมีเครื่องมือล่องหนอยู่ทุกหนทุกแห่ง คุณจะฉวยจับมือได้ ใช้มันอย่างคล่องแคล่ว และนำประโยชน์มาให้คุณเต็มที่ ตลอดเวลา

กับอีกทาง หมายถึงคำแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเงิน คุณอาจมีความคิดอะไรอยู่ในใจ เช่น อยากมีเงินเก็บส่วนตัว อยากลงทุนอะไรสักอย่าง กำลังมองหาช่องทางดี ๆ ซึ่งนั่นชี้ถึงว่า คุณมีสติปัญญาความสามารถที่จะทำได้ คุณฉลาดและมีไหวพริบ เพียงแตคุณต้องจัดสมดุลให้ได้ ระหว่างอารมณ์กับเหตุผล หรือสมองกับจิตใจ ในปีนี้คุณจะได้ใช้ทั้งสองส่วนนี้เท่า ๆ กัน ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

เหตุผล จะทำให้คุณหาเงินได้มากและใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ แต่อารมณ์จะทำให้คุณ "ได้" หรือ "เสีย" ก็ได้ทั้งสองแบบ คุณอาจหาเงินได้มาก แต่ไม่มีความสุขเท่าที่ควรเป็น เพราะเงินอาจซื้อสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงไม่ได้ หรือคุณอาจไม่มีเงินมาก แต่คุณรู้วิธีใช้มัน คุณจึงได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดเท่าที่เงินจำนวนนั้นจะให้คุณได้ นั่นคือตัวอย่าง

ธุรกิจ การงาน Death เอ้อเหอ มาแล้วค่ะ ไพ่ที่ใคร ๆ ก็หวั่นเกรง ยมฑูตเจ้าขา แต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะ มีถมไปที่อะไร ๆ จบลงกลายเป็นสิ่งที่ดีเสียได้

ในปีนี้ คุณจะมีงานที่ต้องสิ้นสุดลง หรือมาถึงวาระสุดท้ายของโครงการ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทางหน้าที่การงาน แต่คุณอย่าลืมว่า คุณได้ไพ่ Judgement มาแต่แรก และยังมีไพ่ The World ประกบอีกด้วย นั่นแสดงว่า ถ้าคุณมีงานไหนจบลง คุณก็จะมีงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม จะทำให้คุณทุกข์โศกอยู่ได้ไม่นาน คุณจะได้พบช่วงเวลาฟ้าใสแน่นอน

ความเปรียบตรงนี้ก็คือ คุณจะมีช่วงพายุทางการงานโถมกระหน่ำอย่างแน่นอน อาจถึงขั้นปิดจ๊อบ ตัดความสัมพันธ์ ย้ายที่ ลาออก ฯลฯ แต่ขอให้มีกำลังใจไว้ว่า พายุนั้นจะมาเพื่อชำระล้างโลกใบเดิมให้คุณ ฝุ่นที่เคยจับหนาเตอะ หรืออะไร ๆ ที่หมักหมมจะได้คลีนแอนด์เคลียร์เสียที

คุณจะมีช่วงที่มืดมน ลำบาก แต่อดทนกับมันสักนิด แล้วทุกอย่างจะผ่านคุณไป หากมีอุบัติเหตุทางการงานใด ๆ เกิดขึ้นก็เช่นกัน แข็งใจเดินหน้าไปให้ได้ คุณจะถึงจุดที่มีแสงสว่างในที่สุด

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Five of Swords จิ๊บๆ ค่ะ ไม่มากไม่มาย คงเป็นเรื่องปากเสียงในครัวเรือนประจำวัน ระหองระแหงกันบ้างพอออกกำลังกล้ามเนื้อหัวใจ (อย่าลืมว่าคุณได้ไพ่ The World) หรือไม่ก็เรื่องถกเถียงเอาแพ้เอาชนะ เพียงแต่ว่าส่วนมากคุณจะแพ้ไง ฮ่า ๆ

ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะ จะมีช่วงที่คุณต้องหลบฉากไปหาที่สงบ ๆ อยู่เหมือนกัน หรือทำอะไรไม่ได้เต็มที่ มีคนขัดขวาง หรือมีสถานการณ์ทำให้ต้องจำใจยอมรับ แต่สถานการณ์จะไม่อยู่นาน เพียงแต่คงสร้างความรำคาญบ่อย ๆ แค่นั้นเอง

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีกันย์ คุณเป็นคนที่จะว่าเข้าถึงง่ายก็ง่าย ยากก็ยาก มีนิสัยหลายอย่างที่ดูจู้จี้จุกจิก เก็บรายละเอียดเก่ง แต่ถ้าคุ้นกันแล้วคุณเป็นคนที่ไว้วางใจได้ มีเส้นทางชีวิตเรียบถึงเรียบมาก อยู่ดี ๆ อาจลุกมาถามคนข้างๆ ว่า "ไลฟ์สไตล์แปลว่าอะไร" เป็นคนซ่อนความฉลาดในความโง่ แต่ก็อาจซ่อนความโง่ในความฉลาด ถึงกระนั้นคุณมักจะมีมาดดีไว้ก่อน

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล ทักษิณ (ทิศใต้)
วันดี พระพุธ และเทพเจ้าเมอริ์คิวรี่ (Mercury) เทพเจ้าแห่งการสื่อสารและการพาณิชย์
เลขนำโชค หมายเลข 4 สัญลักษณ์ของความคิดเห็น ความรวดเร็ว และไหวพริบทางการค้า

ราศีตุลย์ Libra (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Four of Cups ในปีนี้ สำหรับคุณราศีตุลย์ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณเอง สังเกตอย่างหนึ่งค่ะ ไพ่ใบนี้อยู่ในสำรับเล็ก นั่นหมายถึงสิ่งที่จะกระทบกับคุณไม่มากไม่มาย เหมือนนั่งเรือก็มีน้ำกระทบพอเปียกแฉะ ๆ แต่ไม่ถึงกับเรือล่มเรือคว่ำ

ในปีนี้ คุณจะมีเรื่องต้องคิดอยู่เรื่อยว่าจะเอาอะไร ไม่เอาอะไร จะต้องตัดสินใจซ้ำ ๆ หลายครั้ง บางเรื่องคุณจะตกลงใจไปแล้วก็มาเปลี่ยนใจภายหลัง ตรงนี้ไพ่ใบนี้จึงเป็นการเตือนคุณล่วงหน้าถึงการหยั่งรู้จิตใจตนเอง

คุณจะทำอะไรก็ให้ไตร่ตรองให้มาก คิดให้ดี เพราะคนที่จะได้หรือเสียก็คือตัวคุณเอง จะมีชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบไหน จะสุข สนุก ลำบาก ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้น สถานการณ์ใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องของจิตใจ และประเด็นหนึ่งเดียวก็คือ การตัดสินใจของคุณ

ความรัก ความสัมพันธ์ Nine of Pentacles ในปี 2554 นี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณ คนโสดกับคนมีคู่จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เอาคนโสดก่อนนะ

สำหรับคนโสด คุณจะมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือ จะได้ใช้เงินกับการตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ได้ทุกอย่างที่ต้องการ ดังนั้น อาจจะเหงาบ้างเพราะไร้คู่ แต่โดยทั่วไปคุณก็ไม่มีความทุกข์อะไรมาก แต่อาจมีบางคนจะได้ใช้เงินกับความสัมพันธ์ เป็นลักษณะการเปย์ หรือจ่าย หรืออุ้มชูดูแล ใช้เงินเข้าแลกความสุขส่วนตัว จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หรืออาจมีคนเข้าหาคุณในลักษณะนี้

สำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครอง คุณจะได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากกัน ถือได้ว่านี่เป็นไพ่ของการสนับสนุนจุนเจือ การอุปถัมภ์เชิงวัตถุ จะเรียกว่าได้แฟนรวยก็ยังได้ ต่อให้มีแค่เกลือกันคนละก้อน เค้าก็ยังส่งเกลือให้คุณอมก่อน ขนาดนั้น

อย่างไรก็ดี ไพ่ใบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน ก็พึงระวังอยู่บ้างในแง่การแสวงหาผลประโยชน์ด้วยเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ หรืออาจเป็นคุณก็ได้นะที่รู้วิธีมอบและรับอย่างมืออาชีพออก ฮ่า ๆ

การเงิน Seven of Cups คุณได้ไพ่ธาตุน้ำมาอีกหนึ่งใบ และยังเป็นน้ำที่กระฉอกอยู่ในถ้วยแก้วระยิบระยับเสียด้วย แหม อยากได้ใช่ไหมล่ะ ฮ่า

ในปี 2554 นี้ จะเป็นปีที่คุณมีความหวังความฝันมากมายต่ออนาคต จะมองเห็นช่องทางรายได้มากมาย แต่พึงระวัง คุณจะฝันมากไป

คุณอาจกำลังอยู่ในจุดที่ "มีตั้งมากแล้ว" หรือ "ขาดแคลน" อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี คุณก็จะอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่สิ ไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรือแปลกนะ แต่ไพ่ใบนี้ชี้ถึงข้อควรระวังแต่เนิ่น ๆ

คุณจะมีความเสี่ยงในการใช้เงินเกินงบประมาณ หรือใช้จ่ายไปกับสิ่งยั่วตายั่วใจ ตลอดจนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยไม่รู้จักบันยะบันยัง รู้ตัวอีกทีบิลมาหน้ามืดไง :-) แต่โดยสรุปแล้ว คุณก็จะไม่มีปัญหาการเงิน ถ้าคุณไม่สร้างปัญหาขึ้นมาเองค่ะ

ธุรกิจ การงาน Nine of Wands ในปีนี้ การงานของคุณตุลย์คงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นักค่ะ บอกกันตรง ๆ เผื่อจะมองหาทางหนีทีไล่หรือวิธีแก้ไขนะคะ ปีนี้ สิ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญของคุณคือ ความไม่พอใจอะไรง่าย ๆ

จุดสังเกต คุณได้ไพ่ Four of Cups และ Seven of Cups มาก่อนหน้า ซึ่งไพ่สองใบนี้ รวมถึง Nine of Wands ใบนี้ มีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ความลังเล ความไม่พอใจ ความปรารถนาที่ไม่อาจบรรลุผล ซึ่งตรงนี้ขึ้นมาตอกย้ำว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประเด็นสำคัญของคุณ จะอยู่กับคุณในทุก ๆ เรื่อง

ไม่่ว่าจะเป็นการงาน ความสัมพันธ์ การเงิน ล้วนมีเรื่องให้คุณตรองไม่ตกไม่เว้นแต่ละวัน มีเรื่องที่ตัวเองก็ยังไม่รู้จะเอายังไงแน่ เบื่อๆ อยากๆ มีทั้งความปรารถนาที่อยากให้เป็นจริงสุด ๆ กับเรื่องที่คิดมาตลอดปีก็ยังหาวิธีเลิศ ๆ ไม่เจอ ฯลฯ

ดังนั้นแล้ว ทุกเรื่องจึงกระทบชิ่งกันไปกันมาอยู่ตลอดเวลา เรื่องงานจะนำคุณไปสู่ปัญหาทางการเงิน, การเงินจะนำคุณไปสู่อุปสรรคทางการงาน, เงินและงานพาความสัมพันธ์แย่ไปด้วย, ความสัมพันธ์พาคุณไม่มีสมาธิทำงาน เป็นต้น เรียกว่าคุณจะตกในบ่วงงูกินหางได้ตลอดเวลา

ถามว่า แล้วคุณจะแก้ไขได้อย่างไร ไพ่ทุกใบชี้ไปที่ความมั่นคงของจิตใจคุณไงล่ะ

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ The Hierophant มีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด (เอ่อ ขออภัย) ไพ่ใบนี้โดยปกติแล้ว หมายถึงการใช้สติปัญญา ใช้วิจารณญาณ ใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ลุ่มลึกแตกฉาน กล่าวก็คือ คุณมีทั้งหมดนั้นเอง หากคุณเป็นนักวิชาการ ครูบาอาจารย์ ก็จะมีความรู้อย่างมาก จะแตกฉานในเปเปอร์ (ฮ่า) หากเป็นนักธุรกิจ คุณก็จะมีความคิดดีๆ เฉียบแหลมมากมาย หากเป็นข้าราชการ คุณก็มีตำแหน่งที่ดี หรือมีหัวหน้า-นายที่พร้อมสนับสนุนคุณทุกอย่าง แม้แต่ทำงานเอกชนคุณก็จะรู้ไปหมดทุกอย่างในขั้นตอนงานที่เกี่ยวข้อง

แต่คุณจะ "รู้" มากกว่า "ทำ" นะสิ คือจะเป็นการวางนโยบาย การให้คำแนะนำปรึกษา การวิเคราะห์วิจัย คุณทำได้หมด แต่ที่ทำไม่ค่อยได้ คือทำให้มัน "สำเร็จ" ออกมาเป็น "รูปธรรม" นั่นแล

ไพ่ใบนี้ จึงเตือนให้คุณระวังสิ่งที่เป็นเพียงความคิด หรือประสบการณ์อันลุ่มลึกซึ่งถ่ายทอดมาแต่ในหน้ากระดาษ มาเป็นไฟล์ เป็นข้อความ หรือมาจากการศึกษาวิจัย ข้อมูลแน่นปึ้ก แต่คุณใช้มันจริง ๆ ไม่เป็นผล แยกย่อย-สังเคราะห์ไม่ได้ กระทั่งองค์ความรู้คืออะไรสักอย่างที่อัญเชิญขึ้นหิ้งไปเปล่า ๆ ปลี้ ๆ

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีตุลย์ คุณเป็นคนรูปร่างอวบไหมคะ? หรือลักษณะของคนที่ดูสมบูรณ์ มีน้ำมีนวล มีเลือดฝาดเปล่งปลั่งดี มักจะมีตาสวย ปากสวย หรืออะไรสวยสักอย่างหนึ่ง ถึงจะเป็นชายหรือเพศอื่นก็ตาม มีมธุรสวาจา เจ้าชู้ซ่อนหนามแหลม แต่ถึงไม่สวยไม่หล่อก็จะเป็นคนมีเสน่ห์อย่างร้าย อะไรที่เด่นสุดในตัวคุณนะหรือ "แววตา" สิคะ

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล อุดร (ทิศเหนือ)
วันดี วันศุกร์
เลขนำโชค หมายเลข 6 สัญลักษณ์ของความรัก ความงาม และศิลปะ

ราศีพิจิก Scorpio (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Nine of Swords ในปีนี้ สำหรับคุณราศีพิจิก จะเป็นปีของสภาวะจิตใจที่จะต้องเผชิญคลื่นลมอย่างมาก ไพ่หมายเลขเก้าใบนี้ แสดงถึงปัญหาที่จะมาถึงคุณได้รอบทิศทาง แต่จะหนักหรือเบาก็สร้างแรงกระแทกให้คุณได้พอ ๆ กัน

จะเป็นปีที่ท้าทาย ให้คุณได้ทดสอบความเข้มแข็งของตนเอง มีจุดสังเกตอย่างหนึ่ง เจ้าชะตาที่ได้ไพ่ใบนี้ มักมีชีวิตขึ้นอยู่กับแรงอารมณ์ของตนเอง กล่าวคือ คุณจะมีล้มเหลวก็ได้ จะประสบความสำเร็จก็ได้ คุณมีความสามารถมากพอที่จะควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ทางภายนอก แต่สิ่งที่เป็นปัญหาระดับวิกฤติจริง ๆ คือจิตใจคุณเอง โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึก

หากคุณมีเรื่องที่ค้างคาใจ หรืออุปสรรคปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 ในปีนี้ ปัญหานั้นจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ของคุณยังเป็นเรื่องเดิม ๆ หากเน้นตามความหมายไพ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจตนเอง, ปัญหาในครอบครัว, ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิง เช่น แม่, ยาย, ป้า, พี่สาว, น้องสาว มีแนวโน้มจะสร้างปัญหาต่อกันง่าย

ด้านสุขภาพ คุณก็จะปวดหัวง่าย มีปัญหาสายตา และระวังภาวะจิตใจซึมเศร้าด้วย อย่างไรก็ตาม ราศีพิจิกหลายคนก็รู้ดีรู้ชั่วไปหมดทุกอย่าง ว่าตัวเองเสี่ยงอะไรไม่เสี่ยงอะไร แต่ที่ทำไม่ได้คือควบคุมความคับแค้นในใจตัวเองนี่แหละ

ก็เอาเป็นว่า ปีนี้จะดีหรือร้าย ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ของคุณนี่เอง

ความรัก ความสัมพันธ์ Four of Wands เห็นไหม ถ้าตัดเรื่องอารมณ์ (ตามไพ่ Nine of Sword) ออกไปแล้ว ความรักของคุณนั้นถือได้ว่ามีความมั่นคงอย่างมากถึงมากที่สุด

ไพ่ใบนี้ แสดงถึงคู่รัก หุ้นส่วน ครอบครัว ที่มีพื้นฐานมั่นคงหนักแน่น ไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันกี่ครั้ง บ่อยแค่ไหน หรือรักๆ เลิกๆ เป็นปกติวิสัย แต่ในปี 2554 นี้ คุณจะเห็นเองว่าคุณมีพื้นฐานที่ยาวนานร่วมกัน และคุณกับคู่รัก-คู่ครอง หากทำธุรกิจการงานด้วยกัน ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ในทางวิชาชีพนั้นคุณต่างสนับสนุนส่งเสริมกันได้ด้วยดี

และไพ่ใบนี้ในตำแหน่งนี้ ยังแสดงถึงฐานะที่มั่นคง การวางแผนที่ดี ที่ยั่งยืน ราศีพิจิกบางคนเห็นทีจะปลงใจแต่งงานก็ปีนี้ หรืออย่างน้อยมีการหมั้นหมาย การตกลงอย่างเป็นทางการ ในบางคนจะมีธุรกิจการงานเกิดขึ้นร่วมกัน แม้แต่วางแผนครอบครัว รับสมาชิกใหม่ก็จะเกิดขึ้นได้

ส่วนคนโสดนั้น คุณก็จะมีชีวิตที่ผาสุกตามแบบฉบับ เรียกได้ว่า ในส่วนการงาน การสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป คุณไม่มีปัญหา ทุกอย่างราบรื่นดี ที่จะมีคือการทะเลาะกับตัวเองนั่นล่ะ

การเงิน ตอกย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นปีที่ดีของคุณ เพราะไพ่ที่ลงรายละเอียดมานี้ ชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ความผาสุก การเงินที่ราบรื่น ต่อให้เงินพร่องกระเป๋าไป เดี๋ยวก็จะได้กลับมาใหม่

ในปีนี้คุณจะไม่ลำบากเรื่องการเงิน จะมีรายได้ใหม่ ๆ หรือได้งานที่ทำแล้วมีความสุข คู่รักคู่ครองจะเกื้อหนุนกัน งานศิลปะและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เครื่องดื่ม อาหาร จะนำความสำเร็จมาให้

ธุรกิจ การงาน The Hermit มองเห็นอย่างหนึ่งในดวงชะตาของคุณ ในปี 2554 นี้ คุณจะมีชีวิตที่มีความขัดแย้งอยู่ไม่น้อย กล่าวคือ ขณะที่การเงินคุณดี ความสัมพันธ์คุณไม่เลว แต่ล้วงลึกเข้าไปในความรู้สึกนึกคิด จิตใจของคุณเอง คุณจะมีสิ่งที่เป็นทุกข์ เป็นปัญหา และในด้านที่เป็นการทำงาน ไม่ว่าคุณจะได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักแค่ไหน หรือมีงานดี ๆ เข้ามาไม่ขาดสาย แต่คุณก็จะมีด้านที่โดดเดี่ยว แปลกแยก คุณคิดว่าไม่มีใครในโลกเข้าใจคุณได้เท่ากับที่คุณมองเห็นตัวเอง

แต่ไพ่ใบนี้ ก็ชี้ถึงจุดที่มีคำว่า "มองเห็นตัวเอง" นั่นคือ เอาเข้าจริง ๆ คุณเองก็ยังแสวงหาหนทางเข้าใจตัวเอง คุณอาจอับจนถ้อยคำที่จะแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา พอๆ กับไม่ปรารถนาจะพูดอะไรกับใครทั้งนั้น

คุณมีความทุกข์เงียบเชียบแอบแฝงอยู่ เป็นเรื่องเศร้าที่คนอื่นไม่เข้าใจ คุณมีเส้นทางที่อยากไป แต่มันอยู่ไหนกันล่ะ? ดังนี้แล้ว การงานของคุณจึงแบ่งเป็นความสำเร็จภายนอก กับความโดดเดี่ยวภายใน คุณต้องการหนทางที่สว่างไสวกว่านี้ หรือจุดที่จะพาคุณไปหาสิ่งที่ "ใช่" ทั้งหมด แต่ดูเหมือนคุณยังต้องแสวงหาต่อไป

ปีนี้ จึงเป็นปีที่ดีสำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การแสวงหาเครื่องไม้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เติมความพร้อมต่างๆ ในการทำงาน แต่เส้นทางของคุณจะไม่ปลอดโปร่งเท่าใดนัก ยังต้องค้นหา พยายามแหวกผ่านม่านหมอก มองหาเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ความฝันอันแท้จริง

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Knight of Swords เมื่อไฟมาเจอกับลม สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นภาวะพายุที่ก่อตัวได้ง่าย และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างอย่างง่ายดาย ขอให้คุณระวังสิ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุปสรรค ซึ่งแผ่ขยายมาได้จากทุกทิศทุกทาง รวมถึงสถานการณ์ที่คุณจำต้องหาวิธีฝ่าออกไปให้ได้

คำเตือนที่สำคัญที่สุด คุณอาจต้องโถมออกไปอยู่ท่ามกลางพายุ แต่จะด้วยการออกไปเอง อาสาไป หรือถูกถีบจนตกกระไดพลอยโจนไปก็ตามแต่ แต่คุณไม่มีทางเลี่ยง ให้รอบคอบต่อสถานการณ์ที่ยั่วยุให้คุณเลยเถิด หรือเตลิดเปิดเปิงไปตามกระแสลมที่ควบคุมไม่ได้

คุณอาจมีปัญหาทางอารมณ์ มีปัญหากับผู้คนรอบข้าง ตลอดจนแปลกแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยู่ แถมไม่มีที่ไหนให้คุณยืนตั้งหลักนิ่ง ๆ เสียด้วย จำไว้เลยว่า ชัยชนะของคุณจะไม่ได้มาด้วยการอยู่เฉย ๆ

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีพิจิก คุณเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเย็นจนถึงเย็นยะเยือกได้ ดูผิวเผินเหมือนไม่มีพิษภัยอะไร แต่ยิ่งแนบแน่นจะยิ่งตระหนักถึงฤทธิ์ร้ายที่แอบแฝง คุณชอบพูดเบา ๆ ใช้เสียงนุ่มหรือโทนต่ำ มีบรรยากาศที่สกัดคนแปลกหน้าได้ดี ไม่ชอบสังคมกับคนหมู่มาก แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะพรางตัวกลมกลืนไปเสีย ว่ากันว่า ใครอย่าทำให้คุณเจ็บใจ เพราะสิบปีก็ไม่ลืมที่จะเอาคืน

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล อาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
วันดี วันอังคาร
เลขนำโชค หมายเลข 3 สัญลักษณ์ของการต่อสู้ ความกล้าหาญ และการเป็นนายของตัวเอง

ราศีธนู Sagittarius (16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ The Sun ในปีนี้ สำหรับคุณราศีธนู จะเป็นปีที่สดใสอย่างที่สุด ไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีนี้ หรือลัคนาสถิต คุณจะพบกับความรื่นเริง เบิกบาน จะได้รับของขวัญ ของมีค่า ได้เกียรติยศ ชื่อเสียง หรืออย่างน้อย ๆ ก็มีเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้าย เทียบได้ขนาด 70-30 เชียวล่ะ

ไพ่พระอาทิตย์นี้ สัมพันธ์กับความรื่นเริงเบิกบาน ความกล้าหาญ ความตื่นตัว การมองโลกด้วยความหวัง รวมไปถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ บางคนจึงได้โอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ มีการตั้งครรภ์ การถือกำเนิดบุตร การเข้าสู่สถานศึกษาใหม่ การงานใหม่ มีมิตรภาพที่ดีก่อเกิดขึ้น บุตรหลานบริวารนำความชื่นใจมาให้ มีความหวังต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมาก

อีกอย่างหนึ่ง ไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณถึงแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องมาถึงคุณ ไม่ว่าก่อนหน้านี้จะมีชีวิตในมุมมืดอย่างไร หรือประสบปัญหาด้านใดก็ตาม คุณจะได้รางวัล ได้ความหวัง ได้ผลตอบแทนจากความเหนื่อยยากที่ได้ทำมา เรียกได้ว่าเป็นปีทองอันแสนสุขจริง ๆ

ความรัก ความสัมพันธ์ Ten of Cups เห็นทีว่า ในปีนี้ ราศีธนูจำนวนมากจะได้บุตร ได้แต่งงาน มีการวางแผนสมรสสมรักจริง ๆ เพราะนอกจากไพ่ The Sun แล้ว คุณยังได้ไพ่ความสุขของครอบครัวอีกด้วย

สำหรับไพ่ใบนี้ ถ้วยทั้งสิบใบ หมายถึงจำนวนเต็ม ความอุดมสมบูรณ์ ครอบครัวที่ผาสุก กลุ่มคนที่เพิ่มมากขึ้น (ถึงได้บอกว่าคุณอาจได้ลูก ได้หลาน) หากคุณมีอายุมากแล้ว บุตรหลานก็จะนำความสุขความชื่นใจมาให้ หรือคุณอาจเป็นฝ่ายทำให้บุพการี วงศาคณาญาติเป็นสุข ปลื้มปีติไปตาม ๆ กัน

กับคู่รักคู่ครอง คุณจะมีความสุข ความดื่มด่ำ จะได้วางแผนชีวิตร่วมกัน หากเคยโสดปีนี้ก็มีโอกาสพบคู่ และถึงเวลานั้นคุณจะรู้เองว่าคือคนที่ตามหามานาน

ไพ่ใบนี้ บอกถึงงานมงคลที่จะเกิดขึ้น ความสุข ความเบิกบาน ชีวิตคู่ที่ลงตัว แม้แต่การคบหาอย่างเร้นลับไม่เปิดเผย ปีนี้อะไร ๆ ก็จะเข้าที่เข้าทาง และมีโอกาสเปิดเข้าสู่ครอบครัวของอีกฝ่ายอย่างราบรื่น

การเงิน Three of Swords จะมีเรื่องขัดอกขัดใจอยู่บ้าง แต่เป็นเหตุการณ์ประจำวัน หรือระดับเล็กๆ น้อย ๆ พอขุ่นเคือง ไม่ถึงกับส่งผลกระทบรุนแรงอะไร อย่าลืมว่าคุณได้ไพ่พระอาทิตย์มาแล้ว อะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ ๆ จะแก้ไขได้ด้วยดีอยู่แล้ว

สิ่งที่คุณควรระวัง จะเป็นการใช้จ่ายตามอารมณ์เสียมากกว่า หรืออารมณ์ทำให้คุณเกิดค่าใช้จ่าย เกิดความสูญเสีย อาจมีเหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น อุบัติเหตุซึ่งไม่อันตราย แต่ทำให้ต้องจ่ายเงิน หรือปัญหาสุขภาพพอให้หงุดหงิดใจ รวม ๆ นั้นไม่มีอะไรน่าห่วง

ธุรกิจ การงาน Ten of Wands งานเยอะค่ะ เยอะมากเสียด้วย หากเป็นธุรกิจของครอบครัว จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับมอบหมายงานสำคัญ ส่วนงานในแบบอื่นๆ ก็ไม่แตกต่างกันนัก คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปตลอดทั้งปีนั่นล่ะ

สิ่งที่เด่นด้านงานในปีนี้คือ คุณจะได้ทำในสิ่งที่มากกว่าปีก่อนๆ จะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมากขึ้น มีสิ่งที่ต้องร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้ไปถึงเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ตามความหมายของไพ่แล้ว ก็เกี่ยวข้องกับหลัง ไหล่ กล้ามเนื้อ ต้นคอ ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และไมเกรนในบางโอกาส

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ The Star คุณได้ไพ่พระอาทิตย์เป็นใบแรก แต่ได้ไพ่ดวงดาวปิดท้าย นั่นเป็นการเตือนคุณเล็กน้อยว่า "อย่าประมาท"

การได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ เป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าคุณจะพบสิ่งร่าเริงเบิกบานแค่ไหน ก็อย่าเหลิงขนาดว่าโลกอยู่ในกำมือ ให้ระวังการตกหลุมพรางความฝันของตนเอง และในขณะที่ไพ่พระอาทิตย์เกี่ยวข้องกับอัตตาปัจเจก ไพ่ดวงดาวก็เกี่ยวข้องกับอุดมคติและความนึกฝันของสาธารณชน

คุณอาจทำสิ่งต่างๆ ด้วยความหวังเปี่ยมล้นในทางอุดมคติ คุณเชื่อว่ามีเพื่อนร่วมทาง มีคนที่นับถือและช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ แต่มนุษย์นั้นไม่ใช่ตุ๊กตายาง ทุกคนมีชีวิตจิตใจและมีความเป็นปัจเจกเช่นเดียวกับคุณ บางวันที่คุณหลงไปในความสำเร็จ มั่นใจอย่างเหลือล้นว่าตัวเองมีครบทุกสิ่งทุกอย่าง และคุณเริ่มสวมบทบาทนักสังคมสังเคราะห์ คุณแน่ใจว่ากำลังช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตา

แต่สิ่งที่คุณทำอยู่นั้น แทนที่จะสร้างความนิยมยกย่อง กลับเป็นข้อที่คนอื่นเหยียดหยามหรือเบะปากเข้าให้ด้วยความเวทนา คุณจะไม่รู้ตัวว่าขณะที่พวกเค้าส่งยิ้มให้คุณนั้น ใจจริงเค้าพูดว่าอะไร

เมื่อไพ่ใบนี้เปิดขึ้น จึงเป็นการเตือนคุณให้มองโลกในแง่บวก แต่อย่าลืมพื้นฐานความจริงในทุกๆ อย่าง และอย่าหลงตัวเอง อย่าสำคัญว่าตนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่หาใครเทียม เพราะถึงที่สุด ต่อให้คุณได้ทั้งตะวัน จันทร์ ดาว แต่ไม่มีใครคบ ได้แต่เพ้อฝันปลอบใจตัวเองไปวัน ๆ ว่าใคร ๆ ก็รักตนเอง วันนั้นอาจเป็นเวลาแสนเศร้าที่สุด

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีธนู คุณเป็นคนบุคลิกดี วางตัวดี มีความเป็นผู้ใหญ่หรือมีวุฒิภาวะสูง บางคนเด่นเป็นพิเศษเรื่องการศึกษา มีความรู้อย่างแท้จริง เป็นผู้ให้คำปรึกษาต่อคนอื่น ๆ ได้ดี ใจเย็น นุ่มนวล แต่ก็มีบางคนที่มีความสามารถมากจนภูมิใจในตัวเองมาก บางครั้งกลายเป็นคนพูดมาก สอนเก่ง ติดนิสัยชอบอบรมคนอื่น วางตัวว่าเด่นเหนือคนอื่นในท่าทีสุขุม

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล ประจิม (ทิศตะวันตก)
วันดี วันพฤหัสบดี
เลขนำโชค หมายเลข 5 สัญลักษณ์ของการแผ่ขยาย การพัฒนา และความรู้ในหลักการ

ราศีมังกร Capricorn (14 ม.ค.-12 ก.พ.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Eight of Swords ในปีนี้ สำหรับคุณราศีมังกร ขอให้มีสติไว้ในทุกย่างก้าว เพราะคุณมีโอกาสต้องเผชิญสถานการณ์คับขันเสมอ อาจเจอปัญหาเฉพาะหน้า มีสิ่งหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือจำกัดบทบาทคุณไว้ จะพบกับความพยายามต้องดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลา

ในปีนี้ คุณมีความเสี่ยงในด้านการสูญเสียอิสรภาพ หรือถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่าง เป็นได้ทั้งทางกายภาพ การถูกจับกุมคุมขัง การต้องคดี หรือเป็นเพียงพันธะทางใจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืดเกิดขึ้นพร้อมกันก็คงทำให้คุณแย่อยู่ดี

แต่ข้อดีคือ ไพ่ใบนี้มีลำดับเลขเข้าใกล้จุดสิ้นสุดทุกขณะ นั่นหมายถึงปัญหาที่เกิดกับคุณจะไม่อยู่นาน จะมีอิทธิพลแฝงทำให้คุณไม่เป็นอิสระอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ถึงกับตัดช่องทางสิ้นไร้ไม้ตอก คุณจะยังมีชีวิตด้านอื่นๆ ตามปกติ (เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม) ก็อย่าเพิ่งกังวลมากเกินไป

ไพ่ใบนี้อาจเปิดขึ้นเพื่อเตือนให้คุณรับมือความยุ่งยากที่จะมาถึง ปัญหาจากสภาพแวดล้อม สิ่งที่คุณฝ่าฝืนไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณสามารถทำได้คือการพยายามเข้าสู่ความสงบในระดับลึก ไม่่ว่าคุณจะต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างไร ระหว่างความกระวนกระวาย กับสมาธิที่เกิดขึ้น เมื่อจิตใจมีความนิ่ง คุณก็คงรู้ว่าอะไรจะนำคุณไปสู่ทางแก้ปัญหาได้ดีกว่ากัน

ความรัก ความสัมพันธ์ Page of Swords คุณจะมีความแปรปรวนเป็นปกติ :-) ในคู่รักคู่ครองคงได้พูดกันไม่รู้เรื่องจนชิน ไว้ลองสังเกตดูนะคะ

ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรัก จะมีอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เรื่องภายนอกที่ไม่น่าจะสร้างปัญหา ก็ก่อผลกระทบขึ้นมาได้ อีกคำพูดคำจาระหว่างกันก็พาไปสู่สงครามขนาดเล็กได้ไม่ยาก อย่างไรก็ดี ในปีนี้ ขอให้คุณรักษาความหนักแน่นไว้ให้มาก เพราะคำพูดคำจาจะเป็นประเด็นหลักที่จะนำปัญหามาให้

สำหรับคนโสด ก็จะเป็นปีที่ยังลุ่ม ๆ ดอน ๆ อยู่ คุณอาจรัก ๆ เลิก ๆ หรือเสี่ยงทายหาคู่อยู่บ่อย ๆ แต่ยังไม่พบตัวจริง 100% เสียที ที่ต้องระวังอีกอย่างคือ หากคบหากับคนอายุน้อยกว่า มีลักษณะแปรปรวนสูง เจ้าอารมณ์ ก็มีโอกาสเป็นปากเสียงกันบ่อย อย่าแปลกใจ

การเงิน Three of Cups จะมีเรื่องยินดีค่ะ ปี 2554 นี้ การเงินของคุณราบรื่น จะมีโชคลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ขาด เพื่อนฝูงก็จะนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้

ธุรกิจการงานในปีนี้ จะมีการขยายตัวในระดับพึงพอใจ การงานที่รัก ที่เอาใจใส่ จะนำผลตอบแทนงามๆ มาให้ งานศิลปะทุกแขนงให้ผลดี รวมถึงงานบันเทิง ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง สังสรรค์ เครื่องดื่ม อาหาร จะนำความชื่นใจมาให้
ปีนี้ แม้คุณจะไม่มีเงินเก็บเงินก้อนอะไรมาก แต่ก็จะไม่ลำบาก เงินไม่ขาดมือ หากมีปัญหาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ สบายใจได้ค่ะ
ธุรกิจ การงาน Temperance แต่ในด้านการงานนั้น ปีนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทีเดียว อาจเป็นการโยกย้าย การปรับตำแหน่ง การสลับบทบาท หรือร่วมงานกับผู้คนใหม่ ๆ จากหลายทิศหลายทาง

ไพ่ใบนี้แสดงถึงการย้ายที่ การจัดสมดุล การแสวงหาความร่วมมือและการประนีประนอม คุณทำงานด้วยการเดินทางสายกลางมากขึ้น จะได้เรียนรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวไม่อยู่ที่เดิม ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

เมื่อไพ่ใบนี้เปิดขึ้น จึงมีคำแนะนำให้คุณปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ ยืดหยุ่นบ้าง หากลวิธีในการอยู่ร่วมกับคนอื่น (เราไม่ต้องใช้คำว่าสมานฉันท์หรือปรองดองก็ได้นิ) เปรียบว่าคุณกำลังยืนอยู่บนท่าน้ำแห่งหนึ่ง เท้าข้างหนึ่งของคุณจำเป็นต้องเหยียบจุ่มลงในน้ำ แต่เท้าอีกข้างก็ยังต้องหาที่จิกเกาะเอาไว้ คุณกำลังพยายามทรงตัวให้ดีที่สุด เพราะจะลงน้ำไปทันทีก็ยังไม่ใช่เวลา แต่จะถอยกลับขึ้นฝั่ง อย่างไรก็เปียกไปแล้ว ระหว่างนี้คุณคงต้องชั่งใจว่า จะข้ามน้ำไปอย่างไรให้เปียกปอนน้อยที่สุด หรือหากจะถอยกลับขึ้นฝั่ง จะถอยอย่างสง่างามอย่างไร ทำอย่างไรจะไม่สะดุดก้อนหินล้มฟาดเอาดื้อ ๆ

ในการทำงานปีนี้ คุณจะต้องหาจุดสมดุลอยู่เสมอๆ ประเดี๋ยวหนึ่งก็เหมือนต้องลุยลงไปในแม่น้ำ สักพักก็ต้องกลับขึ้นฝั่งที่แห้งผาก คุณจะรับมืออย่างไรกับสองสภาวะที่แตกต่าง? คุณจะเรียนรู้วิธีอยู่ให้ได้ทั้งบนบกและในน้ำอย่างไร? นั่นคือประเด็นสำคัญ

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Ace of Pentacles การเงินค่ะ โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ อาทิ การลงทุนใหม่ การเริ่มต้นธุรกิจ การแลกเปลี่ยนซื้อขาย มีคำเตือนให้คุณอย่าหลงเชื่อกับคำว่า "ความมั่นคง" หรือการมองเห็นเฉพาะผลประโยชน์เฉพาะหน้า

สิ่งที่ดูสวยงามหรือดูมีมูลค่าน่าลงทุนในปีนี้ อาจเป็นภาพลวงตาได้ง่าย ๆ ให้ระวังการมองแต่จุดเริ่มต้นที่สวยหรู แต่อนาคตยังไม่มีใครบอกได้ หากคุณจะลงทุนใด ๆ ก็พิจารณาให้รอบคอบ

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีมังกร คุณเป็นคนมีความมั่นคงเป็นจุดเด่น ในที่นี้อาจหมายรวมได้ถึงไลฟ์สไตล์ที่ยากแก่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หัวโบราณหน่อย ๆ เชื่ออะไรแล้วยากจะสั่นคลอนความคิดความเชื่อได้ รักในครอบครัวตัวเอง แม้ในความเป็นจริงทุกคนในครอบครัวทะเลาะกันหมดก็ตาม เป็นคนที่มีความอดทนสูง มีความมุ่งหวังไปสู่ความสำเร็จ เวลาที่ต้องการอะไรสักอย่างจะพยายามจนคนอื่นกลัวใจ

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
วันดี วันเสาร์
เลขนำโชค หมายเลข 7 สัญลักษณ์ของความบากบั่น การต่อสู้ และโชคชะตา

ราศีกุมภ์ Aquarius (13 ก.พ.-13 มี.ค.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Ace of Wands ในปีนี้ สำหรับคุณราศีกุมภ์จะเป็นปีของการงานที่โดดเด่น หมายถึงงานใหม่ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หากคุณกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ หรือวางแผนโครงการใด ๆ ก็ตาม คุณจะได้รับโอกาสที่ดี จะมีการเริ่มต้นอย่างสวยงาม

ไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ การเริ่มต้น การรุก การก้าวไปข้างหน้าอย่างมาดมั่น หากคุณมีความคิดอะไรดี ๆ ก็อย่ารอช้า หาวิธีทำให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในการทำงานต่างๆ คุณจะได้รับความร่วมมืออย่างดี จะมีผลงานเป็นที่ต้องตาต้องใจ บางคนจะได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ ได้งานสมปรารถนา กระทั่งได้ศึกษาต่อ เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพต่าง ๆ

จะเป็นปีที่สนุกสนานกับการทำงาน ได้ทำเรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา แม้จะอยู่กับงานประจำตำแหน่งเดิม ๆ ก็จะมีโครงการสนุกแทรกเข้ามาอยู่ดี ส่วนใครที่กำลังมองหาช่องทางธุรกิจส่วนตัว ไพ่ใบนี้สนับสนุนคุณอย่างเต็มที่

ความรัก ความสัมพันธ์ Two of Pentacles แต่ในด้านความรักนั้น เห็นทีต้องมีเหนื่อยหน่อย แถมบางคนอาจจะคั่วไว้หลายราย (โห้) คุณราศีกุมภ์มีโอกาสพบรักหลายรัก จัดคิวขบวนหลายคัน หรือต่อให้มีคนเดียวก็ยังต้องจัดสรรเวลาน่าดู

ปีนี้ เรื่องรักจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดของคุณ และจะใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหามากกว่าจะสานสัมพันธ์อีกด้วย ในคู่รักคู่ครอง ก็จะมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอ ๆ หรือหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้ได้

ที่เสี่ยงที่สุด คือคนที่มีหลายรักหลายใจ ปีนี้จะมีคนที่เรียกร้องสูงมาก หรือสถานการณ์พาให้คุณต้องวุ่นวายตัวเป็นเกลียว เหนื่อยแล้วเหนื่อยอีก และถึงที่สุดที่ต้องการมาก ๆ อาจเป็นการได้อยู่ตามลำพังอย่างสงบก็ได้

สำหรับคนโสด คุณดูตัวอย่างความวุ่นวายของคนอื่น ๆ ดูเถอะ แล้วจะรู้ว่าการไม่มีคู่ก็เป็นลาภอันประเสริฐได้

การเงิน Seven of Pentacles หมายเลขเจ็ดเป็นตัวเลขของความโชคดี และในทางโหราศาสตร์ก็ยังเกี่ยวข้องกับพระเสาร์ที่เป็นเจ้าแห่งความมั่งคั่งจากความบากบั่น ไพ่ในตำแหน่งนี้จึงแสดงถึงเงินเก็บ เงินออม ค่าตอบแทนจากความเหนื่อยยากของคุณ น้ำพักน้ำแรงที่จะนำความสำเร็จมาให้

จะเป็นปีที่คุณได้ตระหนักถึงค่าของเงิน รวมถึงแรงที่ลงไป คุณจะย้อนกลับไปพิจารณาอดีตเพื่อวางแผนปัจจุบันและอนาคต หลายคนอาจเริ่มมองหาวิธีออมเงิน การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจการเกษตร ซึ่งจะให้ผลดีเป็นพิเศษแก่คุณ

ปีนี้ คุณจะมีรายได้สม่ำเสมอ แต่ก็ไม่ใช่โชคลาภลอยๆ เพราะต้องทำงานอย่างหนักทีเดียวกว่าจะได้แต่ละก้อนเข้ามา แต่จากเงินยิบย่อยก้อนเล็กก้อนน้อย ก็จะสะสมเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าจนได้

ในปีนี้ จึงเป็นปีของการสร้างเนื้อสร้างตัว การขยับขยายธุรกิจ (ซึ่งจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวา) การวางแผนอย่างเป็นระบบ และการนำเอาประสบการณ์หรือบทเรียนแต่ก่อนเก่าเข้ามาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

ธุรกิจ การงาน Two of Swords แนวโน้มของคุณในปีนี้ ไม่มีอะไรหวือหวาโลดโผนมากนัก ทุกอย่างอยู่ในระดับควบคุมได้ แต่ก็จะมีปัญหาจุกจิกเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นปกติวิสัย สังเกตว่าคุณได้ไพ่ใบเล็ก หมายถึงสิ่งที่ไม่มีอิทธิพลนาน แต่เนื่องจากเราอ่านดูภาพรวมตลอดปี ก็จึงแสดงถึงเรื่องที่จะคงอยู่ในชีวิตคุณ

การงานปีนี้ หากจะมีอุปสรรค จะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จะมีข้อติดขัดง่าย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม่สมบูรณ์ ด้านผู้คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน ก็มีปัญหาพอสมควร

หากเลี่ยงได้ ปีนี้ ให้คุณรอบคอบในเรื่องการเจรจาต่อรอง การลงนามในเอกสารสำคัญ หรืองานที่เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ การเป็นตัวกลาง เป็นล็อบบี้ยิสต์ เพราะคุณจะทำไม่สำเร็จ ซ้ำพาเข้ารกเข้าพงไปกันใหญ่ ให้พยายามมองหาผู้ที่มีความพร้อมมากกว่า

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Two of Wands สังเกตไหมว่า คุณได้ไพ่หมายเลข 2 ถึง 3 ใบ นั่นคือ Two of Pentacles, Two of Swords และ Two of Wands ใบนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่ ซึ่งเป็นได้ทั้งความร่วมมือและความแตกแยก, ความขัดแย้งและความกลมกลืน, ความสมดุลและความยุ่งเหยิง เป็นต้น

คุณจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแตกต่างนี้เสมอ จะพบตัวเองดื้นรนเพื่อไปให้พ้นความขัดแย้งดังกล่าว คุณจะเปรียบเหมือนคนยืนกลางเสาสองเสา ซึ่งเผลอไม่ได้จะโน้มเอนเข้ามาบีบคุณไว้ภายใน แต่เสาต้นเดียวกันนี้ ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็เป็นหลักพยุงคุณไว้มั่นในยามต้องการ คุณจะประคองตัวอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักไม้เหล่านั้นล่ะ?

ในปีนี้ คู่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครอง หรือหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน จะเป็นทั้งกำลังสำคัญและปัญหา คุณจะต้องชั่งน้ำหนักว่า ระหว่างสิ่งที่ได้กับเสียอะไรจะมากกว่ากัน

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีกุมภ์ คุณเป็นคนที่มีจุดเด่นและจุดด้อยในเวลาเดียวกัน ผสมกลมกลืนกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะฉะนั้น คน 2 คนที่เดินมาพร้อมกันอาจเห็นคุณเป็นคน 2 แบบและเถียงกันแทบเป็นแทบตาย เพื่อจะพบว่าเอาเข้าจริง ๆ คุณไม่ใช่แบบที่ต่างคิดไว้เลย! คุณมักจะมีนิสัยกล้าได้ กล้าเสีย ชอบเสี่ยง ชอบเล่น กิจกรรมโปรดคือการพักผ่อนในเวลาทำงานและทำงานในเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อน!

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
วันดี วันเสาร์
เลขนำโชค หมายเลข 0 สัญลักษณ์ของความสามารถในการสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอุดมการณ์อันแรงกล้า

ราศีมีน Pisces (14 มี.ค.-12 เม.ย.)

เรื่องสำคัญของคุณในปีนี้ Eight of Pentacles ในปีนี้ สำหรับคุณราศีมีน คงจะเป็นปีที่เด่นด้านการทำงาน การแสดงฝีมือ คุณจะได้รับความชื่นชมเป็นที่ภาคภูมิใจ ผลงานของคุณจะมีคนมองเห็นคุณค่า ได้รับการส่งเสริมในระดับต่าง ๆ

การงานจะสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเงิน คุณจะได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่มีข้อแม้นะ "ถ้าคุณขยัน" :-D

และในปีนี้ ราศีมีนบางคนจะมีเรื่องการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ การขยายขอบเขตทักษะวิชาชีพ คุณจะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มีความสามารถเฉพาะทางซึ่งจะหาใครลอกเลียนได้ยาก

และสำหรับใครที่ทำงานแฮนด์เมดต่างๆ หรือมีธุรกิจส่วนตัว มีงานพิเศษนอกเหนืองานประจำ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีถึงดีมาก มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือมีช่องทางรายได้เพิ่มพูน ก้าวสู่ความสำเร็จที่ต้องการ

ความรัก ความสัมพันธ์ King of Wands ด้านชีวิตรัก คู่รักคู่ครอง จะเป็นปีที่ต้องใช้การจัดการเข้ามามีส่วนอย่างมาก หากปีที่ผ่านมาคุณพบปัญหาหลายสถาน ปีนี้จะจัดการไปได้ทีละเปลาะ เรื่องของหัวใจจะลดความสำคัญลงไป คุณจะหันมาใส่ใจชีวิตด้านอื่น ๆ มากขึ้น

สิ่งที่โดดเด่นในปีนี้คือการงาน นั่นหมายถึงคุณกับคู่รักคู่ครองอาจมีแผนทางธุรกิจร่วมกัน หรือสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ ด้านจิตใจจะมีความมั่นคงขึ้นตามลำดับ คุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ หรือใช้ประสบการณ์ในการทำงานเข้ามาประยุกต์จัดการชีวิตรัก

สำหรับคนที่มีหลายรัก ตกในห้วงรักสามเศร้า หรือมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ลงตัว ปีนี้หลายอย่างจะคลี่คลายออกไปในที่สุด คุณเองจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญระหว่างคุณกับคนพิเศษจะเป็นเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิต การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า และการร่วมแรงร่วมใจเหมือนคนที่ลงเรือไปด้วยกัน

สำหรับคนโสดนั้น งานและงานและงาน นั่นจะเป็นคำตอบ แต่ก็จะมีเหมือนกันที่ราศีมีนในปีนี้จะพบคนที่เก่ง หล่อ/สวย ฉลาด มีศักยภาพสูง อาจได้ทำงานร่วมกันและมีความฝันล้ำลึกในหัวใจ แต่ว่า เค้าก็จะเห็นคุณเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมทีมที่ดี ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง หากจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นก็ต้องใช้เวลายาวนานอย่างมาก ข้ามปีเลยก็ว่าได้

การเงิน Page of Cups ดินกับน้ำสร้างความชุ่มชื้นและเพาะปลูกพืชพันธุ์ได้งอกงามฉันใด ชีวิตคุณในปีนี้จะได้รับแรงสนับสนุนเช่นนั้น

ในปีนี้ การเงินของคุณจะเหมือนต้นกล้าอ่อนๆ ที่กำลังชูช่อขึ้นรับฝนรับแดด จะมีการเริ่มต้นใหม่ มีรายรับใหม่ๆ มีธุรกิจการงานที่นำไปสู่ผลประโยชน์หรือรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ต้นไม้ของคุณนั้นจะเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

วันนี้ยังเป็นต้นอ่อน ยังต้องถนอมเลี้ยงดู ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำ ต้องลงค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงชีวิตน้อย ๆ แต่หากคุณรักและเอาใจใส่มากพอ สิ่งที่คุณทำจะนำผลตอบแทนที่ดีมาให้อย่างแน่นอนในวันหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ วันที่คุณลงมือรดน้ำพรวนดิน แม้จะยังเก็บผลไม้ไปขายไม่ได้ในวันนี้พรุ่งนี้ แต่สิ่งที่คุณได้รับนั้น เกิดขึ้นกับคุณทุก ๆ วัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองเห็นแง่งามและผลประโยชน์เหล่านั้นหรือเปล่า

ปีนี้ การเงินของคุณจะเป็นดังที่กล่าวมานี้ จะมีช่วงเวลาเริ่มต้นที่ดี แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บออม การวางแผน การอดทน แต่โลกจะใจดีกับคุณ จะให้แรงสนับสนุนอื่นๆ จะมีคนช่วยรดน้ำพรวนดินให้แม้คุณไม่อยู่ เรียกได้ว่าคุณจะไม่ลำบากหรอก ต่อให้ต้นไม้ยังไม่ให้ร่มเงาวันนี้ แต่คุณก็มีสีเขียวๆ ให้ชื่นชม

ธุรกิจ การงาน Five of Wands แต่ในด้านการงาน ขอให้เผื่อใจไว้สำหรับความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นตลอดปี ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะ หลัก ๆ จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้คน การแสงหาความร่วมมือ (ซึ่งจะไม่ค่อยได้ผล) การมองเป้าหมายไม่ตรงกัน การแสดงทัศนะซึ่งนำความชุลมุนมาให้มากกว่าจะเห็นพ้องต้องกัน

ในปีนี้ การทำงานของคุณจะเผชิญกับความขัดแย้งเป็นหลัก แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังอาจทะเลาะกับตัวเอง พอทำงานกับคนหมู่มากจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน แต่อย่างที่บอกว่าไพ่ชุดเล็กนั้นจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง จะเป็นเพียงคลื่นกระเพื่อมที่มากระแทกคุณทีละนิดละหน่อยพอรำคาญ

หลักๆ ในปีนี้ คุณจะชุลมุนวุ่นวายอยู่กับผู้คน เพื่อนร่วมงาน หรือตกเข้าไปในสถานการณ์ที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ต้องใช้ความอดกลั้นอย่างมากในการฝ่าวงล้อมออกมา

คำเตือนสำหรับคุณในปีนี้ Six of Pentacles คุณได้ไพ่ค่อนข้างกระจัดกระจาย และเป็นไพ่ชุดเล็กทั้งหมด นั่นแสดงถึงปัญหาต่างๆ จะผลัดกันมาอย่างละนิดละหน่อย ทีละเรื่องสองเรื่อง หรือเวียนกันไปในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การงาน ชีวิตส่วนตัว จะมีดี-ร้ายคละเคล้ากันไป ไม่มีเรื่องไหนรุนแรงถึงขีดสุด แต่ก็ไม่ใช่ปีของความราบรื่นทุกสิ่งอัน

ในปีนี้ สิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับคุณ มากับหมายเลขหกซึ่งควรเป็นตัวเลขของความกลมกลืน การคลี่คลาย การเสริมจำนวนเข้ามาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความพอดีดังกล่าว มีแนวโน้มว่าคุณจะต้อง "ใช้จ่าย" สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ หรือต้องจำใจ "ให้" ด้วยเหตุผลบังคับ ไม่ว่าจะเป็นภาษีสังคม มีผู้มาขอความช่วยเหลือ หรือตกกระไดพลอยโจนต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่น

ประเด็นอยู่ที่ว่า คุณอาจไม่พร้อมที่จะจ่าย ไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวน แต่เป็นความรู้สึกของคุณที่แบกรับความสูญเสียเงียบ ๆ เอาไว้ คุณเสียดายกับสิ่งที่ตัวเองยื่นออกไป (แม้จะด้วยความเต็มใจครั้งแรก) อย่างไรก็ดี ไพ่ในตำแหน่งนี้อาจเป็นคำเตือนว่า ก่อนจ่ายออกคุณก็คือ "ได้รับ" มา และนี่คือการชดใช้ต่างหาก

แถมท้าย : ตัวตนชาวราศีมีน คุณเป็นคนที่คนอื่นดูว่าแปลก เปราะบาง มีเสน่ห์ ลึกลับนิดๆ แต่ก็มีบางคนเวียนหัวเมื่อสัมพันธ์กับคุณไปนานๆ และพาลเลิกอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ ทั้งนี้เพราะตัวคุณเองก็มักจะถามตัวเองแบบนี้ด้วยเหมือนกัน คุณเป็นคนฉลาด รู้หมดทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงรู้ แต่ก็จะทำได้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งไม่พึงกระทำ

เกร็ดน่ารู้สำหรับคุณ

ทิศมงคล ประจิม (ทิศตะวันตก)
วันดี วันพฤหัสบดี
เลขนำโชค เลขนำโชค หมายเลข 5 สัญลักษณ์ของการแผ่ขยาย การพัฒนา และความรู้ในหลักการ

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แก๊งค์3ช่าแข่งกระทิงชิงร้อย

กระทิงไล่คนดู

ลูกเพนกวิน เกิดใหม่

ลอยกระทง (จีน) 来格通(云雾中的你)

Loi Krathong Song (English Version)

เพลงรำวงลอยกระทง

มะม่วงป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม

มะม่วงป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมอาจจะถึงเวลาที่ต้องเพิ่ม "มะม่วง" ในรายชื่ออาหารชั้นเยี่ยม เพราะนอกจากจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยแล้ว ยังเป็นผลไม้ที่มีเส้นใย โพแทสเซียม และวิตามินซีสูงอีกด้วย และในขณะนี้ การศึกษาในห้องปฏิบัติการ ค้นพบว่ามะม่วงอาจช่วยป้องกัน หรือทำลายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมได้
การศึกษาจัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์อาหารจากศูนย์วิจัย Texas AgriLife โดยทำการทดสอบสารสกัดโพลีฟีนอลในมะม่วง (สารธรรมชาติที่พบในพืช ซึ่งเชื่อว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพ) กับเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมลูกหมากในห้องปฏิบัติการ

ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากมะม่วงมีผลต่อมะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมากบ้างเล็กน้อย แต่กลับมีประสิทธิภาพมากกับมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ตายได้ รวมทั้งยังไม่ทำอันตรายกับเซลล์ที่ดี ซึ่งอยู่ติดกับเซลล์มะเร็งด้วย

จากผลการศึกษานี้ นักวิจัยวางแผนต่อไปว่าจะทำการทดลองเล็กๆ ทางคลินิกกับอาสาสมัครที่มีการอักเสบของลำไส้เล็ก และมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เพื่อดูว่ามีผลทางคลินิกหรือไม่?

สำหรับ ประโยชน์ของมะม่วงนั้น นอกจากมีวิตามินซีสูงแล้ว ยังมีวิตามินเอ (เบต้าแคโรทีน) และมีวิตามินอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เช่น วิตามินอี บี และเค ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นสำหรับหัวใจ ช่วยให้หัวใจแข็งแรง และยังอุดมไปด้วยเส้นใย ช่วยรักษาอาการท้องผูกและกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่แข็งเกร็งได้อีกด้วยขอบคุณข้อมูลจาก healthy.in.th

สิ่งดีดี วันละ mail [คลังสุขภาพ] ตอน กินอาหารเช้าไกลโรคสมองเสื่อม

กินอาหารเช้าไกลโรคสมองเสื่อม

เลือกทานอาหารย่อยง่าย

ว่ากันว่าอาหารมื้อเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะส่งผลให้อารมณ์และความจำดีแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมในระยะยาวได้ นพ. สุวินัย บุษราคัมวงษ์ แพทย์สาขาอายุรกรรมสมอง แผนกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมื้อเช้า พร้อมทั้งเผยถึงอาหารประเภทต่างๆ ที่กลุ่มคนวัยทำงานควรรับประทาน

สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศส่วนใหญ่ที่ต้องเร่งรีบไปทำงาน ทำให้ไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า และเมื่อตื่นนอนจะทำได้เพียงจิบกาแฟเพียงแก้วเดียวแล้วรีบไปทำงาน แต่คุณทราบหรือไม่ว่าในกาแฟนั้นมีสารกาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นพร้อมสำหรับการทำงาน แต่สมองยังไม่ได้รับสารอาหารที่ต้องการ เพราะในขณะที่คุณนอนหลับ ร่างกายก็ต้องใช้พลังงานตามปกติ และกลูโคสที่สะสมไว้ก็ถูกใช้ไปกว่าครึ่งขณะที่คุณนอนหลับ แต่ที่เราไม่รู้สึกหิวเพราะร่างกายยังสามารถดึงพลังงานสำรองมาใช้ได้ เมื่อพลังงานหมดก็จะหิว หงุดหงิด เครียด ฯลฯ ดังนั้น มื้อเช้าจึงเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด การงดมื้อเช้าจะส่งผลต่อสมอง เนื่องจากสมองต้องการสารอาหารต่างๆ และกลูโคสไปใช้ในการคิดประมวลผล และถ้างดอาหารมื้อเช้าเป็นประจำ อาจเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมกว่า 600,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คุณหมอกล่าว

พร้อมกันนี้ นพ.สุวินัย ยังได้เผยว่า สมองนั้นทำหน้าที่ควบคุมและสั่งงานการทำงานเกือบทุกส่วนในร่างกาย ประกอบด้วย เซลล์ประสาท (Neuron) มาก กว่าแสนล้านเซลล์ มีแขนงประสาท (Neuronal Processes) ประสานกัน เพื่อใช้ส่งสัญญาณประสาทและติดต่อที่ความเร็ว 0.5-120 เมตรใน 1 วินาที ดังนั้น การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสม จะช่วยให้ส่งสัญญาณประสาทได้เร็วขึ้น สมองคนเราควรได้รับการกระตุ้นและมีสารอาหารรวมถึงแร่ธาตุต่างๆ มาเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ คนวัยทำงานจึงควรเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบ เพื่อช่วยบำรุงสมองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกลูโคสที่สมองนำไปใช้ในการทำงานนั้น ยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ ผู้ที่ไม่รับประทานอาหารเช้าจึงรู้สึกหงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ช้าลง ฯลฯ

สำหรับเทคนิคในการเลือกรับประทานมื้อเช้าอย่างไร เพื่อช่วยลดความเสี่ยงสมองเสื่อม คุณหมอกล่าวว่า ควรแบ่งอาหารทุกมื้อออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน คือ 1.ข้าวซ้อมมือและธัญพืช 2.ผักชนิดต่างๆ 3.โปรตีน 4.ผลไม้สด ส่วนสารอาหารที่ช่วยทำให้หนุ่มสาวออฟฟิศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1.วิตามินบี 1, 6 และ 12 แพนโธทินิกและกรดโฟลิก ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาหารประเภทถั่วชนิดต่างๆ ข้าวและธัญพืชไม่ขัดสี อาหารทะเล ฯลฯ ซึ่งช่วยให้สมองส่งต่อข้อมูลของเซลล์สมอง ทำให้สมาธิดี

2.วิตามินซี อี และเบต้าแคโรทีนในพืชผักผลไม้ต่างๆ ช่วยปกป้องเยื่อสมองจากอนุมูลอิสระ

3.โคลีนที่มีมากในมันฝรั่ง มะเขือเทศ นม ส้ม ดอกกะหล่ำ ไข่แดง ถั่วลิสง ฯลฯ ช่วยควบคุมความจำ

4.ธาตุเหล็กที่มีมากในตับ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ช่วยในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง

5.โอเมกา 3 พบมากในปลาทู ปลาซาร์ดีน ฯลฯ ช่วยป้องกันความจำเสื่อม

ขณะเดียวกันคุณหมอก็ได้แนะนำว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานอาหารเช้าควรเป็นช่วงเวลา 07.00-09.00 น. เพราะช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้ร่างกายดูดซึมและย่อยสารอาหารได้ดีกว่าช่วงอื่น และที่สำคัญการรับประทานอาหารเช้านั้น ควรรับประทานแต่พออิ่ม หากรับประทานอาหารจนอิ่มเกินไปจะส่งผลให้เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองแข็งตัว และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการทานหวานจัด เพราะน้ำตาลจะไปขัดขวางการดูดซึมโปรตีนรวมทั้งสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสมอง

นอกจากนี้ อาหารมื้อเช้าควรเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ง่ายและย่อยง่าย จัดเตรียมง่ายๆ เช่น 1.ข้าวต้มปลา, กุ้ง (ถ้าทำเองควรใช้ข้าวซ้อมมือหรือใช้ธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น งา เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง ฯลฯ โรยไปในข้าวต้ม) ผัดผัก 1 จานหรือสลัด นมถั่วเหลือง 1 แก้วเล็ก ผลไม้ 1 จานเล็ก 2.ข้าวต้ม 1 ถ้วย (เลือกใช้ข้าวซ้อมมือ) ผัดดอกกะหล่ำจานเล็ก 1 จาน ปลาทูนึ่ง 1 ตัว ถั่วลิสงอบหรือถั่วที่ชอบ 1 จานเล็ก ผลไม้จานเล็ก 1 จาน 3.ข้าวโอ๊ต 1 ถ้วย (โรยหน้าด้วยผลไม้ เช่น กล้วย 1 ผล และธัญพืชชนิดต่างๆ) ส้ม 1 ลูก หรือสลัดมะเขือเทศ 1 จาน เพียงแค่รับประทานมื้อเช้าที่มีสารอาหารอย่างที่สมองต้องการเป็นประจำทุกวัน ก็ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ น.พ.สุวินัยกล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หี่ จอมพลัง สาวสวย เอาheeเป่าปี่ โชว์

แต่งงานในคุก! หนุ่มจีนลักทรัพย์ช่วยคนรัก มะเร็งขั้นสุดท้าย

แต่งงานในคุก! หนุ่มจีนลักทรัพย์ช่วยคนรัก มะเร็งขั้นสุดท้าย

เด็ดสะระตี่!! รวมมิตร "สาวหมวยกวางเจา"
ดูได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Parrot AR.Drone : Flight Demo (Prototype) January 2010

[Review] Acer beTouch e120

เหลือเชื่อ...สร้างโรงแรม 15 ชั้นภายใน 6 วัน!

เหลือเชื่อ...สร้างโรงแรม 15 ชั้นภายใน 6 วัน!

ถ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน

สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งประกาศชักชวนประชาชนให้ส่งข้อเขียนเรื่อง"ถ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน"ไปที่สมาคม ฉบับของใครดีที่สุดจะได้ีรับรางวัล
แต่รางวัลนั้นก็แปลกอยู่ คือแทนที่จะเป็นเงินเป็นทองหรือของที่ระลึก กลับเป็นว่าข้อเขียนของผู้นั้นจะได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารของสมาคม ที่ออกเป็นประจำนั้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะจัดพิมพ์เป็นใบปลิวหรือจุลสารสำหรับแจกแก่ประชาชน เพราะฉะนั้นรางวัลดังกล่าวนี้ ก็คือการได้มีส่วนช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั่วไป ซึ่งทางสมาคมถือว่าสูงกว่าการได้เงินทองหรือสิ่งของ

ข้อกำหนดนั้นมีอยู่ว่า ถ้าท่านจะตั้งความปรารถนาใดๆ หรืออธิษฐานจิตเพื่ออะไรในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และถ้าท่านจะเปิดเผยความปรารถนาหรือคำอธิษฐานนั้นให้คนอื่นได้ทราบบ้าง ก็ขอให้เขียนมาเป็นข้อ ๆ ไม่เกิน ๑๐ ข้อ และจะอธิบายคลุมทั้งหมดก็ได้ แต่คำอธิบายทั้งหมดนั้นจะต้องไม่ยาวเกิน ๑ หน้ากระดาษ

คนที่ได้ทราบประกาศนี้พากันสนใจ ที่เห็นว่าเป็นการประกวดไม่ซ้ำแบบใคร และมีทีท่าว่าเป็นคำสอนไปในตัวของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนั้น ตั้งแต่เริ่มประกาศให้ประชาชนรู้ คือเป็นคำสอนแบบให้คิดเอาเอง ใครคิดเป็นก็ได้รับคำสอนมาก ใครคิดไม่เป็นหรือคิดไม่ออก ประกาศนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไร แต่กลับให้สติที่จะช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยซ้ำ

กรรมการสมาคมปรึกษากันว่า ผู้ส่งข้อความเข้าประกวดถ้ามีถึง ๑๐ คน ก็นับว่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแล้ว แต่กลับปรากฎว่า มีผู้ส่งข้อความเข้าประกวดอย่างมากมายเกินที่คาดคิดไว้

คณะกรรมการของสมาคมต้องตรวจข้อเขียนที่ส่งมาประกวดนั้นอย่างเคร่งเครียด ในจำนวนข้อเขียนหลายร้อยฉบับ มีอยู่ฉบับหนึ่งที่เขียนส่งมาเฉพาะคำแสดงความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน รวม ๑๐ ข้อ ไม่มีคำอธิบายประกอบ ในการนี้ผู้ส่งมากล่าวว่าเห็นว่าคำอธิษฐานเหล่านี้ชัดเจนในตัวแล้วจึงไม่จำเป็นต้องเขียนอธิบายเพิ่มเติมอีก เว้นไว้แต่ตอนท้ายคำอธิษฐาน ได้กล่าวสรุปไว้เพื่อให้เห็นว่า ตัวผู้เขียนยังไม่ดีพอ จึงต้องมีหลักฐานไว้เตือนตัวเอง และที่แปลกก็คือ เป็นคำอธิษฐานเพื่อคุณธรรม มากกว่าการขอทรัพย์สมบัติใด ๆ

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้ข้อเขียนของผู้นั้นได้รางวัลที่1แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้นั้นเป็นใคร เพราะมิได้ให้ชื่อที่อยู่กำกับไว้ด้วย
ข้อเขียนที่แสดงถึงความปรารถนาหรือคำอธิษฐาน ๑๐ ประการนั้นมีดังต่อไปนี้

๑. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนคิดจะได้ดีอะไรอย่างลอย ๆนั่งนอนคอยแต่โชควาสนา โดยไม่ลงมือทำความดี หรือไม่เพียรพยายาม สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตน ถ้าข้าพเจ้าจะได้ดีอะไรก็ขอให้ได้เพราะทำได้ทำความดีอย่างสมเหตุผลเถิด๒. ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนลืมตนดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆซึ่งอาจด้อยกว่าในทางตำแหน่ง ฐานะการเงิน หรือในทางวิชาความรู้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ให้เกียรติแก่เขาตามความเหมาะสมในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเถิดอย่าแสดงอาการข่มขู่เยาะเย้ยใครๆ ด้วยประการใดๆเลย ก็ขอให้มีความอ่อนโยน นุ่มนวล สุภาพเรียบร้อยเถิด๓.ถ้าใครพลาดพลั้งลงในการครองชีวิตหรือต้องประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนเพราะเหตุใดๆก็ตามขออย่าให้ข้าพเจ้าเหยียบย่ำซ้ำเติมคนเหล่านั้นแต่จงมีความกรุณาหาทางช่วยเขาลุกขึ้น ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ร้อนแก่เขาเท่าที่จะสามารถทำได้๔.ใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเท่าเทียมหรือเกือบเท่าเทียมข้าพเจ้าก็ดี มีความรู้ความสามารถหรือมีผลงานอันปรากฏดีเด่น สูงส่งอย่างน่านิยมยกย่องยิ่งกว่าข้าพเจ้าขออย่าให้ข้าพเจ้ารู้สึกริษยาหรือกังวลใจในความเจริญของผู้นั้นเลยแม้แต่น้อย ข้อให้ข้าพเจ้าพลอยยินดีในความดี ความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจจริงช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนเหล่านั้น อันเข้าลักษณะการมีมุทิตาจิตในพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกันข้ามกับความริษยา ขออย่าให้เป็นอย่างบางคน ที่เกรงนักหนาว่าคนอื่นจะดีเท่าเทียมหรือดียิ่งกว่าตน คอยหาทางพูดจาติเตียน ใส่ไคล้ให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้นั้นยังบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีน้ำใจสะอาด พูดส่งเสริมยกย่องผู้อื่นที่ควรยกย่องเถิด๕.ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีน้ำใจเข็มแข็งอดทนอย่าเป็นคนขี้บ่น ในเมื่อมีความยากลำบากอะไรเกิดขึ้น ขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับความยากลำบากนั้น ๆ โดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย ขออย่าเป็นคนอ่อนแอเหลียวหาที่พึ่ง เพราะไม่รู้จักทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเลยขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบได้อภิสิทธิ์ คือ สิทธิเหนือคนอื่นเช่น ไปตรวจที่โรงพยาบาล ก็ขอให้พอใจนั่งคอยตามลำดับ อย่าวุ่นวายจะเข้าตรวจก่อน ทั้งที่ตนไปถึงทีหลัง ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกใด ๆ ขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดหาวิธีลัดหรือวิธีทุจริตใดๆ รวมทั้งขออย่าได้วิ่งเต้นเข้าหาคนนั้นคนนี้ เพื่อให้เขาช่วยให้ได้ผลดีกว่าคนอื่น ทั้งๆที่ข้าพเจ้าอาจมีคะแนนสู้คนอื่นไม่ได้เถิด๖.ข้าพเจ้าทำงานที่ใดขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือคิดเอาแต่ได้ในทางส่วนตัวเช่น เถลไถลไม่ทำงาน รีบเลิกงานก่อนกำหนดเวลาขอจงมีความขยันหมั่นเพียร พอใจในการทำงานให้ได้ผลดีด้วยความตั้งใจและเต็มใจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ฉะนั้นเถิดอันเนื่องมาแต่ความไม่คิดเอาเปรียบในข้อนี้ ถ้าข้าพเจ้าบังเอิญก้ำเกินข้าวของ ของที่ทำงานไปในทางส่วนตัวได้บ้าง เช่น กระดาษ ซอง หรือ เครื่องใช้ใด ๆ ขอให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าเป็นหนี้อยู่ และพยายามใช้หนี้คืนด้วยการซื้อใช้ หรือทำงานให้มากกว่าที่กำหนด เพื่อเป็นการชดเชยความก้ำเกินนั้น ข้อนี้รวมทั้งขอให้ข้าพเจ้าอย่าเอาเปรียบชาติบ้านเมืองเช่น ในเรื่องการเสียภาษีอากร ถ้ารู้ว่ายังเสียน้อยไปกว่าที่ควร หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะชดใช้แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสตอบแทนเมื่อไร ขอให้รีบตอบแทนโดยทันที เช่น ในรูปแห่งการบริจาคบำรุงโรงพยาบาล บำรุงการศึกษาหรือบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ แบบบริจาคให้มากกว่าที่รู้สึกว่ายังเป็นหนี้ชาติบ้านเมืองอยู่เสมอและในข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติแม้ต่อเอกชนใด ๆขออย่าให้ข้าพเจ้าคิดเอาเปรียบหรือโกงใครเลยแม้แต่น้อยแม้แต่จะซื้อของ ถ้าเขาถอนเงินเกินมา ก็ขอให้ข้าพเจ้ายินดีคืนให้เขากลับไปเถิด อย่ายินดีว่ามีลาภ เพราะเขาทอนเงินเกินมาให้เลย๗.ขออย่าให้ข้าพเจ้ามักใหญ่ใฝ่สูง อยากมีหน้ามีตา อยากมีอำนาจ อยากเป็นใหญ่เป็นโต ขอให้ข้าพเจ้าใฝ่สงบ มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องการแข่งดีกับใคร ๆทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าพอจะเดาได้ว่า ความมักใหญ่ใฝ่สูง ความอยากมีหน้ามีตา ความอยากมีอำนาจ และอยากเป็นใหญ่เป็นโตนั้น มันเผาให้เร่าร้อน ยิ่งต้องแข่งดีกับใคร ๆ ด้วยก็ยิ่งทำให้เกิดความคิดริษยา คิดให้ร้ายคู่แข่งขัน ถ้าอยู่อย่างใฝ่สงบมีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ก็จะเย็นอกเย็นใจ ไม่ต้องนอนก่ายหน้าผากถอนใจเพราะเกรงคู่แข่งจะชนะ ไม่ต้องทอดถอนใจเพราะไม่สมหวังขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจซาบซึ้งในพระพุทธภาษิตว่า "ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ละความชนะความแพ้เสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข"ดังนี้เถิด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เมื่อใฝ่สงบแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องอยู่อย่างเกียจคร้านไม่สร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ข้าพเจ้าทราบดีว่าพระพุทธศาสนามิได้สอนให้คนเกียจคร้านงอมืองอเท้า แต่สอนให้มีความบากบั่นก้าวหน้าในทางที่ดีไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม และความบากบั่นก้าวหน้าดังกล่าวนั้น ไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับความทะยานอยาก หรือความมักใหญ่ใฝ่สูงใด ๆ คงทำงานไปตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ผลดีก็จะเกิดตามมาเอง๘.ขอให้ข้าพเจ้าหมั่นปลูกฝังความรู้สึกมีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นและมีกรุณาคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปูพื้นจิตใจด้วยเมตตากรุณาดังกล่าวนี้อยู่เสมอจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีใครเป็นศัตรูที่จะต้องคิดกำจัดตัดรอนเข้าให้ถึงความพินาศใครไม่ดี ใครทำชั่วทำผิดขอให้เขาคิดได้กลับตัวได้เสียเถิด อย่าทำผิดทำชั่วอีกเลย ถ้ายังขืนทำต่อไปก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เขาจะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วของเขาเอง เราไม่ต้องคิดแช่งชักให้เขาพินาศ เขาก็จะต้องถึงความพินาศของเขาอยู่แล้ว จะต้องแช่งให้ใจเราเดือดร้อนทำไมขอให้ความเมตตาคิดจะให้เป็นสุข และกรุณาคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ซึ่งข้าพเจ้าปลูกฝังขึ้นในจิตใจนั้น จงอย่าเป็นไปในวงแคบและวงจำกัด ขอจงเป็นไปทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกประเภท รวมทั้งสัตว์ดิรัจฉานด้วยเพราะไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เหล่านั้น ต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์ รู้จักรักตนเองปรารถนาดีต่อตนเองด้วยกันทั้งสิ้น๙.ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนโกรธง่ายต่างว่าจะโกรธบ้าง ก็ขอให้มีสติรู้ตัวโดยเร็วว่ากำลังโกรธ จะได้สอนใจตนเองให้บรรเทาความโกรธลง หรือถ้าห้ามใจให้โกรธไม่ได้ ก็ขออย่าให้ถึงกับคิดประทุษร้ายผู้อื่น หรือคิดอยากให้เขาถึงความพินาศ ซึ่งนับเป็นมโนทุจริตเลย ขอจงสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นปรกติได้โดยรวดเร็ว เมื่อมีความไม่พอใจหรือความโกรธเกิดขึ้นเถิด และเนื่องมาจากความปรารถนาข้อนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าเป็นคนผูกโกรธ ให้รู้จักให้อภัยทำใจให้ปลอดโปร่งจากการผูกอาฆาตจองเวรขอให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นโดยรู้จักเปรียบเทียบกับตัวข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าเองก็อาจทำผิด พูดผิด คิดผิด หรือ อาจล่วงเกินผู้อื่นได้ ทั้งโดยมีเจตนาและไม่เจตนา ก็ข้าพเจ้าเองยังทำผิดได้ เมื่อผู้อื่นทำอะไรผิดพลาดล่วงเกินไปบ้าง ก็จงให้อภัยแก่เขาเสียเถิด อย่าผูกใจเจ็บหรือเก็บความรู้สึกไม่พอใจนั้นมาขังอยู่ในจิตใจ ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเองเลย๑๐.ขอให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและสอนใจตัวเองได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา ทั้งทางโลกและทางธรรมกล่าวคือ พระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักสร้างความเจริญแก่ตนในทางโลก และสอนให้ประพฤติปฏิบัติยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้มีปัญญาเข้าใจปัญหาแห่งชีวิต เพื่อจะได้ไม่ติดไม่ยึดถือ มีจิตใจเบาสบายอันเป็นความเจริญในทางธรรม ซึ่งรวมความแล้วสอนให้เข้ากับโลกได้ดี ไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใคร ๆ แต่กลับเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ แต่ก็ได้สอนไปในทางธรรมให้เข้ากับธรรมได้ดี คือให้รู้จักโลก รู้เท่าโลกและขัดเกลานิสัยใจคอให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อบรรลุความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจทั้งทางโลกทางธรรม และปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้ทั้งสองทาง รวมทั้งสามารถหาความสงบใจได้เองปละสามารถแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมชาติร่วมโลก ให้ได้ประสบความสุขสงบได้ตามสมควรเถิดความปรารถนาหรือคำอธิษฐานรวม ๑๐ ประการของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางเตือนใจหรือสั่งสอนตัวเอง เพราะปรากฏว่าตัวข้าพเจ้าเองยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งจะต้องว่ากล่าวตักเตือนคอยตำหนิตัวเองเสมอ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าถ้าได้วางแนวสอนตัวเองขึ้นไว้เช่นนี้ เมื่อประพฤติผิดพลาดก็อาจระลึกได้ หรือ มีหลักเตือนตนได้ง่ายกว่าการที่จะนึกว่าข้าพเจ้าดีพร้อมแล้ว หรือเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งนับเป็นความประมาทหรือลืมตัวอย่างยิ่ง

###...ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ...###..โปรดอ่าน..นี่คือสิทธิของท่าน.

Subject: ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ...###..โปรดอ่าน..นี่คือสิทธิของท่าน..


###...ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ...###..โปรดอ่าน..นี่คือสิทธิของท่าน..
หน้า ๑๑
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย
ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๔) ข้อ ๔ ข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดให้กระทรวงคมนาคมมีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับกิจการเดินอากาศ และรัฐมนตรีสามารถกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศอันเป็นสาธารณูปโภคได้ตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุก
ของประชาชน รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนี้ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบิน
ประจำภายในประเทศไว้ในเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบประจำของไทยทุกราย ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการ
สายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สายการบิน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบประจำในเส้นทางบินภายในประเทศ
“สำรองที่นั่ง” หมายความว่า ข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันว่าสายการบินได้ยอมรับและจดแจ้ง
การสำรองที่นั่งไว้แล้ว
“การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน” หมายความว่า การจัดให้ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น
ของสายการบินนั้นเอง หรือของสายการบินอื่น
“เที่ยวบินล่าช้า” หมายความว่า เที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบิน
ซึ่งได้ประกาศไว้แล้ว
“การยกเลิกเที่ยวบิน” หมายความว่า การที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินใด ๆ ตามตารางการบิน
ที่ประกาศไว้แล้ว และรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight)

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
“การปฏิเสธการขนส่ง” หมายความว่า การปฏิเสธที่จะรับขนผู้โดยสารเพื่อเดินทางไปกับ
เที่ยวบินที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร แม้ว่าผู้โดยสารนั้นจะได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่องตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศนี้แล้วก็ตาม เว้นแต่ การปฏิเสธนั้นมีเหตุผลอันสมควร เช่น สุขภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย เอกสารการเดินทางไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข้อ ๓ ขอบเขต
ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามประกาศนี้ ได้แก่
(๑) ผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ซึ่งได้สำรองที่นั่งสำหรับ
เที่ยวบินนั้นและได้ชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางในโครงการสะสมไมล์
หรือโครงการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่สายการบินจัดขึ้น และ
(๒) ผู้โดยสารนั้น
(ก) ได้มาแสดงตนเพื่อการขึ้นเครื่อง (Check In) ภายในเวลาที่สายการบินระบุไว้ล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือภายในเวลาที่ผู้โดยสารได้รับการแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็ปไซต์
เอสเอ็มเอส (SMS) เป็นต้น หากสายการบินไม่ได้ระบุเวลาไว้ให้ถือว่าไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ก่อนเวลา
ที่ระบุไว้ในตารางการบินที่ประกาศ หรือ
(ข) ถูกสายการบินย้ายโอน (Transfer) จากเที่ยวบินที่ตนสำรองที่นั่งไว้แล้วมายัง
อีกเที่ยวบินหนึ่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

ข้อ ๔ เที่ยวบินล่าช้า
(๑) กรณีล่าช้าเกินกว่า ๒ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อ
ผู้โดยสาร ดังนี้
(ก) จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ
ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ข) จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
(ค) เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไปให้สายการบินคืนเงินค่าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือ
เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ แต่หากสายการบิน
ประสงค์จะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(๒) กรณีล่าช้าเกินกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร
ดังนี้
(ก) จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ
ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ข) จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ เช่น โทรศัพท์
โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ค) เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
๑) รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวน
ที่ชำระไปสำหรับการเดินทาง หรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง ตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ที่กำหนดในข้อ ๖ แต่หากสายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทน
เงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นดังกล่าว จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น หรือ
๒) เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร
หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน
วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร
และที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่า
จำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้แล้ว สายการบินต้องชำระเงิน
ส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๖
ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับ
จุดหมายปลายทางเดิม สายการบินจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยัง
สนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่ผู้โดยสารด้วย หรือ
๓) เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ
ไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์
ของผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ แต่หากกรณีที่ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ผู้โดยสาร
ได้ชำระไว้แล้ว สายการบินจะต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๖

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(๓) กรณีล่าช้าเกินกว่า ๕ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร
ดังนี้
(ก) ปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีล่าช้าเกินกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๕ ชั่วโมง
ตาม ข้อ ๔ (๒) และ
(ข) ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน ๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสาร
จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการล่าช้าของเที่ยวบินนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง
สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร เป็นต้น ตลอดจนการนัด
หยุดงานหรือการกระทำใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของสายการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน
ในกรณีสายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชย
เป็นเงินสด ๖๐๐ บาท ตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น
(๔) กรณีล่าช้าเกินกว่า ๖ ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร เช่นเดียวกับ
มาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินตามที่กำหนดในข้อ ๕

ข้อ ๕ การยกเลิกเที่ยวบิน หรือการปฏิเสธการขนส่ง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร
ดังนี้
(๑) เสนอให้ผู้โดยสารเลือกระหว่าง
(ก) รับเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืนเต็มตามจำนวนที่จ่ายไป
สำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในข้อ ๖ แต่หากสายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น หรือ
(ข) เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร
หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน
วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสาร
และที่นั่งว่างที่สายการบินสามารถจัดให้ได้ โดยสายการบินต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ
แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้แล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสาร
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๖

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับ
จุดหมายปลายทางเดิม สายการบินจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยัง
สนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่ผู้โดยสารด้วย หรือ
(ค) เดินทางโดยการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ใน
บัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค์
ของผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ แต่หากค่าเดินทางโดยการ
ขนส่งทางอื่นต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้แล้ว สายการบิน
ต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๖
(๒) ให้การดูแลผู้โดยสาร ดังนี้
(ก) จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ
ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ข) จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ค) จัดที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ ๑ คืน ขึ้นไป ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินใหม่ที่มีกำหนดเวลา
การออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า ๑ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(๓) ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน ๑,๒๐๐ บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสาร
จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่า
(ก) ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ
ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ วัน หรือ
(ข) ได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง
๓ วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดวันเวลาเดิม
และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารเร็ว หรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน ๓ ชั่วโมง
หรือ
(ค) การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย
เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยาน
และผู้โดยสาร เป็นต้น ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน
ของสายการบิน

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โดยการแจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินตาม (ก) และ (ข) ให้สายการบินแจ้งไปยังสถานที่ติดต่อ
หรือช่องทางการสื่อสารทางอื่นใดที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้กับสายการบินเมื่อทำการสำรองที่นั่งไว้แล้ว
ทั้งนี้ การพิสูจน์ว่าสายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ตกเป็นภาระของสายการบิน
ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชย
เป็นเงินสด จำนวน ๑,๒๐๐ บาท ตามวรรคหนึ่ง จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติในการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือเงินส่วนต่าง
สายการบินต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดทำแบบในการแสดงความจำนงขอคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือเงินส่วนต่าง
ตลอดจนจัดไว้ ณ ท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร (ห้องโดยสารอากาศยาน) และสำนักงานใหญ่
หรือสำนักงานสาขาของสายการบิน หรือจัดให้ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ
สายการบินได้ ทั้งนี้ รายการในแบบแสดงความจำนงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วัน เวลา และเที่ยวบิน
ที่สายการบินปฏิเสธการขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือทำการบินล่าช้า วิธีการที่ผู้โดยสารชำระค่าโดยสาร เช่น
เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น จำนวนเงินค่าโดยสารที่ชำระ ที่อยู่และช่องทางที่สามารถติดต่อได้
รวมทั้งวิธีการรับคืนค่าโดยสารที่เลือก เช่น เงินสด การโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช็คธนาคาร เป็นต้น
(๒) กำหนดและประกาศให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานที่หรือช่องทางที่สามารถยื่นแบบแสดง
ความจำนงได้ เช่น เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ ท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร
(ห้องโดยสารอากาศยาน) และสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของสายการบิน หรือยื่นผ่านทาง
เว็บไซต์ของสายการบิน
(๓) คืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่น หรือเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสาร ด้วยวิธีการ
ที่ผู้โดยสารเลือก เช่น เงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคาร เช็คธนาคาร เป็นต้น ภายในระยะเวลาที่นับจาก
วันซึ่งสายการบินได้รับแบบแสดงความจำนงและเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว ดังนี้
(ก) กรณีผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยเงินสดต้องดำเนินการคืนให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน
(ข) กรณีผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตต้องดำเนินการคืนให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ วัน

ข้อ ๗ การเพิ่มหรือลดชั้นของบริการในเที่ยวบิน สายการบินต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่จัดให้ผู้โดยสารเดินทางในชั้นบริการที่สูงกว่าชั้นบริการที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร
สายการบินต้องไม่คิดค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
(๒) กรณีที่จัดให้ผู้โดยสารเดินทางในชั้นบริการที่ต่ำกว่าชั้นบริการที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร
สายการบินต้องคืนเงินส่วนต่างของราคาค่าโดยสารแก่ผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ที่กำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๘ ในกรณีผู้โดยสารเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี (เดินทางโดยลำพัง) คนพิการ
หรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สายการบินต้องปฏิบัติโดยให้บริการและดูแลเป็นกรณี
พิเศษตามหลักปฏิบัติสากล และไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากสายการบินได้ปฏิเสธ
การขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือทำการบินล่าช้าไม่ว่าเป็นเวลามากน้อยเพียงใด สายการบิน
ต้องให้บริการและดูแลแก่ผู้โดยสารดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๙ มาตรการคุ้มครองที่ดีกว่า
ในกรณีที่สายการบินได้กำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารของตนไว้ในระดับ
ที่ดีกว่า และไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรการตามประกาศนี้ ให้สายการบินนั้นใช้มาตรการดังกล่าว
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารของตน

ข้อ ๑๐ การร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของสายการบิน
ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนสายการบินซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มายังกรมการบิน
พลเรือน เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ ๑๐๑๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๓๗๓ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ : airtravelcomplaint@aviation.go.th หรือสายด่วน
๑๑๑๑ โทร ๐ ๒๒๘๖ ๓๗๗๕ (ในเวลาราชการ) เพื่อกรมการบินพลเรือนจะได้ทำการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและดำเนินการต่อไป

ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
โสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

##..ผู้บริหารสายการบินทุกสายการบินของไทย..เจ้าหน้าที่สายการบินทุกสายการบินที่ที่มีเส้นทางบินประจำภายในประเทศที่ประจำยังท่าอากาศยานต่างๆๆ..โปรดอ่านและศึกษาประกาศฉบับนี้ให้ท่องแท้..และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ค้นหา