วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงการ ซ่อมคอมฯเก่า คืนคอมใหม่ให้น้องพี่

สโมสรโรตารีลัดหลวง สโมสรโรตารีหัวหิน สโมสรโรตารีปราณบุรี

ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ได้จัดทำโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์เก่า คืนคอมพิวเตอร์ใหม่ให้น้องพี่

ณ.โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552

ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ประมาณ 100 เครื่อง

เครื่องที่สามารถนำกับมาใช้ได้ใหม่ประมาณ 50 เครื่อง

เครื่องที่ขาดอุปกรณ์บางส่วน อย่างเช่น ขาด RAM HDD เป็นต้น ก็สามารถนำมาใช้งานได้ดังเดิม อีก 20 เครื่อง

เครื่องที่ไม่สามารถนำกับมาใช้งานได้อีก ประมาณ 30 เครื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา