วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

The Carpenter….ช่างไม้

The Carpenter….ช่างไม้Once upon a time, two brothers who lived on adjoining farms fell into conflict. It

was the first serious rift in 40 years of farming side-by-side, sharing machinery

and trading labor and goods as needed without a hitch.
กาลครั้งหนึ่ง มีพี่น้องสองคนอาศัยในฟาร์มติดกัน มีเรื่องขัดแย้งกัน เป็นเรื่องแตกร้างใหญ่

ภายในรอบ40ปีที่ทำฟาร์มมาด้วยกัน แบ่งปันเครื่องมือ แรงงาน สินค้าที่จำเป็น

Then the long collaboration fell apart. It began with a small misunderstanding and

it grew into a major difference and finally, it exploded into an exchange of bitter

words followed by weeks of silence.
ความสมัครสมานจบสิ้นลง เรื่องราวเริ่มจากการเข้าใจผิดเล็กน้อย แล้วสุดท้ายกลายเป็นเรื่อง

ใหญ่โต ระเบิดคำพูดขมขื่นใส่กัน ตามมาด้วยความเงียบไม่พูดจากันเป็นแรมสัปดาห์

One morning there was a knock on John's door. He opened it to find a man with a carpenter's toolbox. "I 'm looking for a few days' work," he said. "Perhaps you

would have a few small jobs here and there I could help with? Could I help you?"
เช้าวันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูที่บ้านของจอห์น เขาเปิดประตูพบชายคนหนึ่งพร้อมกล่องเครื่องมือช่างไม้ "ผมมาหางานทำสักสองสามวัน" "บางที่คุณอาจมีงานเล็กๆให้ผมได้ช่วยบ้าง" ให้ผมช่วยทำได้ไหม"

"Yes," said the o lder brother. "I do have a job for you. Look across the creek at that

farm. That's my neighbor. In fact, it's my younger brother! Last week there was a

meadow between us. He recently took his bulldozer to the river levee and now

there is a creek between us. Well, he may have done this to spite me, but I'll do

him one better. See that pile of lumber by the barn? I want you to build me a

fence an 8-foot fence -- so I won't need to see his pl ace or his f ace anymore."
"ได้" พี่ชายตอบ "ผมมีงานให้คุณทำ มองข้ามลำธารไปที่ฟาร์มนั่นสิ เป็นเพื่อนบ้านผม อันที่จริง เป็นน้องชายผมเอง! สัปดาห์ก่อนมีทุ่งหญ้าระหว่างเรา เขาเอาเครื่องขุดมาทำเป็นลำธารระหว่างเรา ดี เขาคงทำเพื่อจะเย้ยผม แต่ผมจะทำให้เจ็บกว่าอีก เห็นกองไม้นั่นไหม ผมต้องการให้คุณทำรั้วสูง8ฟุต ดังนั้นผมจะได้ไม่เห็นที่และหน้าของเขาอีก"

The carpenter said, "I think I understand the situation. Show me the nails and

the post-hole digger and I'll be able to do a job that pleases you."
ช่างไม้ตอบ "ผมเข้าใจ หาตะปูและที่เจาะให้ผม ผมจะทำให้คุณพอใจ"

The older brother had to go to town, so he helped the carpenter get the materials

ready and then he was off for the day. The carpenter worked hard all that day -- measuring, sawing and nailing. About sunset when t he farmer returned, the

carpenter had just finished his job.
The farmer's eyes opened wide, his jaw dropped. There was no fence there at all.
พี่ชายไปในเมือง ให้ช่างไม้หาอุปกรณ์พร้อมและออกไป ช่างไม้ทำงานตลอดวัน วัด เลื่อย

ตอกตะปู ตอนเย็นชาวนากลับมา ช่างไม้ก็เพิ่งเสร็จงานพอดี ชาวนาตาค้าง อ้่าปากหวอ ไม่มีรั้วเลยIt was a bridge .. a bridge that stretched from one side of the creek to the other!

A fine piece of work, handrails and all! And the neighbor, his younger brother,

was coming toward them, his hand outstretched..


มันเป็นสะพาน เชื่อมจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น งานปราณีตมาก เพื่อนบ้านที่เป็นน้องชาย กำลัง
เดินมาและยื่นมือออกมา

"You are quite a fellow to build this bridge after all I've said and done."
คุณช่างเป็นมิตรจริงๆ สร้างสะพานทั้งๆที่ผมได้พูด ได้ทำอะไรที่ไม่ดีมากมาย

The two brothers stood at each end of the bridge, and then they met in middle,

taking each other's hand. They turned to see the carpenter hoist his toolbox onto

his shoulder.
พี่น้องยืนคนละฝั่งสะพาน และเดินมาพบกันตรงกลาง จับมือกัน พวกเขาหันไปหาช่างไม้ที่

กำลังสะพายกล่องเครื่องมือ

"No, wait! Stay a few days. I've a lot of other projects for you," said the older brother.
"I'd love to stay on," the carpenter said, "but I have many more bridges to build."
รอก่อน พักกับเราสักสองสามวันสิ ผมมีงานให้ทำอีกหลายอย่าง พี่ชายกล่าว
"ผมก็อยากอยู่" ช่างไม้ตอบ "แต่ผมมีสะพานอีกหลายแห่งที่ต้องไปทำ"

Remember This... จำไว้ว่า …..
God won't ask what kind of car you drove, but He'll ask how many people you
helped get where they needed to go.
พระเจ้าไม่ถามว่ารถยี่ห้ออะไรที่คุณขับ แต่พระองค์จะถามว่ากี่คนที่คุณได้ช่วยเหลือในยาม

ที่พวกเขาต้องการ

God won't ask the square footage of your house, but He'll ask how many people you welcomed into your home.
พระเจ้าไม่ถามว่าบ้านมีพื้นที่กว้างเท่าไร แต่พระองค์จะถามว่ามีกี่คนที่คุณต้อนรับเข้าบ้าน

God won't ask about the clothes you had in your closet, but He'll ask how many you helped to clothe.
พระเจ้าไม่ถามว่ามีเสื่อผ้ากี่ชุดในตู้ แต่พระองค์จะถามว่ามีกี่คนที่คุณให้เสื่อผ้าแก่เขา

God won't ask how many friends you had, but He'll ask how many people to

whom you were a friend.
พระเจ้าไม่ถามว่าคุณมีเพื่อนกี่คน แต่พระองค์จะถามว่ามีกี่คนที่คุณเป็นเพื่อนกับเขา

God won't ask in what neighborhood you lived, but He'll ask how you treated your neighbors.
พระเจ้าไม่ถามว่าคุณอาศัยแถวไหน แต่พระองค์จะถามว่าคุณปฏิบัติอย่างไรกับเพื่อนบ้าน

God won't ask about the color of your skin, but He'll ask about the content of your character.
พระเจ้าไม่ถามว่าคุณผิวสีอะไร แต่พระองค์จะถามว่าคุณเป็นคนเช่นไร

God won't ask why it took you so long to seek Salvation, but He'll lovingly take

you to your mansion in Heaven, and not to the gates of hell.
พระเจ้าไม่ถามว่าทำไมคุณใช้เวลานานจังในการแสวงหาความรอด แต่พระองค์จะพาคุณไป

สู่บ้านสวรรค์ด้วยความรัก และไม่ไปสู่ประตูนรก

God won't ask how many people you forwarded this to, but He'll ask why you were ashamed to pass it on to your friends...
พระเจ้าไม่ถามว่าคุณส่งต่อเมลนี้ไปให้เพื่อนกี่คน แต่จะถามว่าทำไมคุณถึงอายที่จะส่งต่อเมลนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา