วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักความสุข ๙ ประการที่คุณทำได้ไม่ยาก

หลักความสุข ๙ ประการที่คุณทำได้ไม่ยาก


๑. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรัก
รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับ
คำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ
อย่างที่ผ่านมา

๒. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย
แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา
ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ

๓. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น
แล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

๔. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง
แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น
ด้วยความอยาก และความโลภ

๕. จงมีชีวิตอยู่กับความจริง
แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวาง
อย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

๖. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ
แล้วคุณจะพบกับความสุขลึกๆ
ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

๗. จงมีชีวิตอยู่อย่างมีศีล สมาธิ ปัญญา
แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิต
ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

๘. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง
ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า
ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
อย่างเห็นได้ชัด

๙. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีและบุญกุศล
ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะพบว่า
ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา
คุณจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง
เพราะผลบุญจะลงมาหล่อเลี้ยงและรักษาบุคคลนั้น
ให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป

=====จากบทสวดมนต์ที่บ้าน======

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา