วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปรุงอาหารด้วย "ไมโครเวฟ" อันตรายจริงหรือ?

Subject: Fw: ปรุงอาหารด้วย "ไมโครเวฟ" อันตรายจริงหรือ?


> ดีแล้ว จะได้ใช้อย่างสบายใจ
> *ปรุงอาหารด้วย "ไมโครเวฟ" อันตรายจริงหรือ? *
>
>
> * ถาม. คลื่นไมโครเวฟที่ใช้ในการปรุงอาหาร คือคลื่นชนิดใด *
> ตอบ. คลื่น Microwave
> ที่ใช้ปรุงอาหารคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนคลื่นวิทยุ คลื่นทีวี คลื่นแสง
> infrared คลื่นแสงธรรมดา แสง Ultra Violet
> คลื่นรังสีเอ๊กซ์และคลื่นรังสีแกมม่า
> มีความยาวคลื่นสั้นกว่า คลื่นวิทยุ คลื่นทีวีแต่ยาวกว่าคลื่นแสง infrared
> และอื่น ๆ ที่กล่าวแล้ว คลื่น Microwave ที่ใช้ปรุงอาหารจะมีความถี่คลื่น
> 2,450
> ล้านรอบต่อวินาที (หรือ 2,150 Megahertz)
> เมื่อคลื่นพุ่งไปกระทบอาหารจะถ่ายทอดพลังงานของมันให้โมเลกุลของน้ำทั้งในและนอกอาหารเกิดการสั่นสะเทือนเสียดสีกันเป็นความ
> ร้อน จึงทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว เมื่อคลื่น Microwave มอบพลังงานให้
> Molecule ของน้ำหมดแล้ว มันก็จะสลายตัวไป ไม่สะสมอยู่ในอาหารอีก
> คงเหลือไว้แต่สภาพอาหารที่เปลี่ยนจากอาหารเดิมเป็นอาหารสุกเท่านั้น คลื่น
> Microwave จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
>
> * ถาม. ในทางการแพทย์มีการนำคลื่นชนิดนี้มาใช้ในการรักษาบ้างหรือไม่
> * ตอบ. ทางการแพทย์นำคลื่น Microwave มาใช้ในการรักษาบ้างเหมือนกัน
> แต่เป็นคลื่น Microwave ที่มีความถี่คลื่นน้อยกว่า Microwave
> ที่ใช้ปรุงอาหารเพราะต้องการเพียงความร้อนขนาดอุ่น ๆ สบาย ๆ
> หรือความร้อนสูงขึ้นอีกเล็กน้อยขนาดพอทนได้
> ไม่ใช่ร้อนมากขนาดจะทำให้เนื้อสุกไหม้ เช่น ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช้ Microwave
> ความถี่ต่ำเพื่อใช้คลายการปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อมีความร้อนขนาดอุ่น ๆ
> กำลังสบาย ๆ ทางด้านรังสีรักษาและทางระบบทางเดินปัสสาวะใช้ Microwave
> ความถี่สูงขึ้นกว่าทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูประมาณ 915 MZ ให้ความร้อนสูงขึ้น
> แต่ไม่ถึงจุดเดือด ใช้รักษาทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะที่ตื้น ๆ
> ร่วมกับการรักษาด้วยรังสีและยารักษามะเร็ง
> เครื่องเดียวกันนี้ยังสามารถใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตในชายผู้สูงอายุบางรายได้ด้วย
>
>
> * ถาม. **คลื่นที่ใช้ในไมโครเวฟมีอันตรายต่อสุขภาพด้านใดหรือไม่
> * ตอบ. คลื่น Microwave ที่ใช้ในการปรุงอาหารไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ
> เพราะคลื่นจะสลายตัวไปไม่สะสมในอาหาร เมื่อรับประทานอาหารที่ทำให้สุกด้วย
> Microwave จึงไม่เกิดอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น
>
> * ถาม. การจ้องมองแสงในขณะที่กำลังทำงานมีอันตรายต่อดวงตา จริงหรือไม่ *
> ตอบ. ไม่จริง เพราะคลื่น Microwave ไม่สามารถจะทะลุทะลวงผ่านผนังตู้และ
> ฝาตู้ออกมาได้ เพราะมีแรงทะลุทะลวงต่ำกว่า infrared แสงธรรมดา และ Ultraviolet
> และรังสีเอ๊กซ์หรือรังสีแกมมา และแสงที่เรามองเห็นในตู้ไม่ใช่แสงของคลื่น
> Microwave
> แต่เป็นแสงของดวงไฟฟ้าที่เขาติดตั้งไว้ให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในตู้ขณะเครื่องทำงานเท่านั้นเอง
>
>
> * ถาม.
> อาหารที่ผ่านการปรุงด้วยไมโครเวฟจะมีรังสีตกค้างหรือปะปนมาในอาหารหรือไม่
>
> * ตอบ. อาหารที่ผ่านการปรุงด้วย Microwave จะไม่มีรังสีตกค้าง
> หรือปะปนมาในอาหารเพราะรังสีเป็นคลื่นพุ่งผ่าน
> แล้วมอบพลังงานของมันให้กับสิ่งที่มันพุ่งผ่านไป
> เมื่อพลังงานของมันหมดมันก็สลายตัวไป
> คงเหลือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังมันวิ่งผ่านไปคือเกิดความร้อนทำให้อาหารสุกนั่นเอง
>
>
> * ในการใช้เครื่องไมโครเวฟมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้าง
> * 1. เลือกซื้อเครื่องจากบริษัทที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน
> มีการรับรองคุณภาพการผลิต ฝาตู้ต้องปิดได้ แน่นสนิท ไม่มีรอยรั่ว
> 2. ก่อนใช้ต้องอ่านคู่มือการใช้ให้ละเอียด ทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
> 3. ไม่ควรวางของหนักหรือเหนี่ยวโหนประตูตู้ ในขณะที่ประตูเปิดอยู่
> เราะจะทำให้ฝาตู้ปิดไม่สนิท มีคลื่น Microwave รั่วออกมาได้ระหว่างใช้
> 4. เมื่อตู้ชำรุด ไม่ควรแก้ไขเอง ควรติดต่อช่างที่ชำนาญมาแก้ไข
> 5. ไม่ควรใช้ดวงตาแนบกับฝาตู้ขณะเครื่องทำงาน เพื่อความไม่ประมาท
> 6. การจะวัดว่ามีคลื่น Microwave รั่วไหลออกมาจากเครื่องทำได้
> โดยใช้เครื่อง Survey Meter ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองรังสี
> กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือบริษัทใหญ่ ๆ
> ที่ขายเครื่องไมโครเวฟ จะมีบริการการวัดคลื่น Microwave
> ที่รั่วออกมานอกตู้ให้ได้
>
> * ถาม.
> อายุการใช้งานของเครื่องและการดูแลมีส่วนสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไร
>
> * ตอบ. อายุการใช้งานของเครื่อง
> หากใช้ทะนุถนอมไม่ทำรุนแรงก็จะใช้เครื่องได้นานมาก
> บอกไม่ได้แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ใช้ และวัสดุโครงสร้างของเครื่อง
> การดูแลมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของความปลอดภัย
> เมื่อใช้ตู้ไปแล้วต้องเช็ดทำความสะอาดตู้สม่ำเสมอ
> อย่าปล่อยให้เศษอาหารกระเด็นค้างอยู่ในตู้เป็นระยะเวลานาน ๆ
> เพราะความเค็มของอาหารจะทำให้เหล็กตู้เป็นสนิมและเกิดเป็นรอยทะลุ ทำให้คลื่น
> Microwave รั่วออกมาเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ ห้ามใช้ของมีคมขูดหรือขัดตู้
>
> * ถาม. ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้ Microwave ที่ถูกต้องและปลอดภัย *
> 1. เลือกภาชนะที่ใช้กับตู้ Microwave ให้เหมาะสม เช่น ชามแก้วทนไฟ
> ชามกระเบื้อง พลาสติกทนความร้อน ภาชนะไม้ จานกระดาษ
> 2. ห้ามใช้ภาชนะโลหะทุกชนิดกับตู้ Microwave
> หรือภาชนะกระเบื้องที่มีขอบเงินขอบทอง เป็นส่วนผสมของโลหะ
> เพราะคลื่นไม่สามารถจะพุ่งผ่านไปได้ เมื่อชนโลหะแล้วคลื่นจะสะท้อนกลับ เกิดการ
> spark เป็นดวงไฟเล็ก ๆ เกิดเสียงดัง และอาจจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในตู้ได้
> หากในตู้นั้นไม่สะอาดมีน้ำมันกระเด็นไปรอบตู้เป็นต้น
> 3. เวลาปรุงอาหารที่เป็นน้ำหรือน้ำมันเมื่อเดือดมีโอกาสกระเด็นไป
> ไกลไปติดรอบตู้ สกปรกเป็น มันเลอะเทอะ ทำให้ต้องทำความสะอาดตู้ยุ่งยาก
> อาจจะใช้ฝาชี พลาสติกทนความร้อน ครอบอาหาร เสียก่อนเริ่มเปิดใช้เครื่อง
> Microwave ทำให้ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดตู้
> 4. ไม่ควรนำอาหารที่มีผิวมันหรือมีเปลือกแข็ง เข้าไปทำให้สุกในตู้
> เพราะความร้อนทำให้อากาศภายในอาหารขยายตัว
> ประกอบกับไอน้ำที่เกิดขึ้นมีแรงดันสูง จะทำให้เกิดระเบิดเสียงดังได้
> ควรใช้ส้อมจิ้มผิวอาหารหรือเปลือกอาหารให้เป็นรูเสียก่อน
> เพื่อป้องกันการปะทุที่เกิดจากความร้อนภายในอาหารขยายตัว
> 5. การปรุงอาหารด้วยภาชนะที่มีฝาปิดในตัวควรเผยอฝาปิดเล็กน้อย
> เพื่อให้ไอน้ำพุ่งออกได้หรือพลิกฝาปิดเพียงวางไว้เฉย ๆ ไม่ปิดแน่น
>
> * ถาม. **ข้อแนะนำ *
> ตอบ. ตู้ Microwave ถ้ารู้จักใช้ให้ถูกวิธีจะมีประโยชน์มาก เพราะสะดวก
> รวดเร็ว ประหยัด เหมาะสำหรับชีวิตปัจจุบันซึ่งต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่าง
>
> *อย่า ลืมซื้อเครื่องที่มีมาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ
> อ่านคู่มือก่อนใช้ และเลือกภาชนะที่ใช้ให้เหมาะสม หากเครื่องดีไม่มีรอยรั่ว
> อันตรายจาก Microwave จะไม่เกิดขึ้นเลย 100%
>
> *
> ที่มา ... คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา