วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์เพศไหนดี

Subject: Fw: คอมพิวเตอร์เพศไหนดี
คุณครูกำลังอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ในภาษาฝรั่งเศส คำนามต่าง ๆ มีเพศของตัวเอง คือ เพศหญิง
และเพศชาย เช่น คำว่า “ บ้าน ( la maison)” เป็นเพศหญิง คำว่า “ ดินสอ (le crayon)” เป็นเพศชาย
นักเรียนคนนึงถามว่า “ คอมพิวเตอร์เพศอะไร ”

แทนที่คุณครูจะให้คำตอบ กลับแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง และให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์และอธิบายว่าคอมพิวเตอร์ควรจะเป็นเพศอะไร
กลุ่มนักเรียนชายตัดสินใจกันว่า คอมพิวเตอร์ควรจะเป็นเพศหญิง (la computer)
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ั
1. มีแต่ผู้สร้างคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่เข้าใจระบบกลไกภายใน
2. ภาษาที่ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจ
3. ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำระยะยาว
พร้อมที่จะขุดขึ้นมาอ้างอิงได้ทุกเมื่อ... 5555 ( ตรงนี้ชอบมั่ก ๆ เห็นด้วย ๆ ^_^
4. เมื่อคุณตกลงใจที่จะซื้อสักเครื่องหนึ่ง คุณจะต้องเสียเงินทองมากมายซื้อเครื่องประดับเพิ่มเติมให้มัน

ส่วนกลุ่มนักเรียนหญิงสรุปว่า คอมพิวเตอร์สมควรเป็นเพศชาย (le computer)
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ถ้าจะทำอะไรกับเครื่อง ต้องเปิดสวิตช์ก่อน
2. มีข้อมูลมากมาย แต่คิดเองไม่เป็น
3. จริงๆ แล้วมันควรจะช่วยเราแก้ไขปัญหาได้ แต่ส่วนใหญ่กลับเป็นปัญหาเสียเอง
4. เมื่อตกลงใจซื้อไปแล้ว คุณกลับคิด ได้ว่า ถ้าอดใจรอสักนิดจะได้รุ่นที่ดีกว่า
.....5555 แต่ ตรงนี้ชอบมากกว่าค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหา